Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Idrettsstipend
 Arrangementsstøtte
 Gavepremie
 Driftstilskudd
 Variantbingo
 Lokale aktivitetsmidler
 2001
 2002
 Kristiansand Kommune
 Norges Idrettsforbund
 Spillemidler
STRAX- midler
Norges Idrettsforbund & Olympiske Komite har i de 11 løfter sagt at det skal gis økonomisk støtte til konkrete tiltak rettet mot frafall og rekruttering av ungdom mellom 13-18 år, som utøvere, trenere og ledere.
[ Les mer ] ( 23.04.2002 )
Extra-midler
Støtte til prosjekt fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering kan få støtte. I 2001 fikk 26 idrettsprosjekter til sammen 4,7 millioner i støtte.
[ Les mer ] ( 21.03.2002 )
Idrettsskoler for barn
Midlene til Idrettsskoler for barn tildeles til idrettslag som organiserer idrettsskoler. Organiseres idrettsskolen under Idrettsrådet i kommunen kan også denne få tilskudd.

Idrettsskolen skal følge bestemmelser for barneidrett og ligge innenfor de modeller som er trukket opp blant annet i "Barn og Idrett" av Kari Aasen Gundersen. Se for øvrig krav til modellen under.


[ Les mer ] ( 11.03.2002 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442