Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Aktivitetsguide Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag
Idrettsrådet lyser nå ut midler til klubbene gjennom Storbyprosjektet/inkludering i idrettslag. Klubbene kan søke på støtte til:

1. Hjelpetrener

2. Barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Søknadsfrist 17. november.


( 22.10.2019 )
Kristiansand kommunes idrettsstipend
Juryen har talt og stipendiene er fordelt. Petter Brunvatne, Kristiansand skateklubb, Mindaugas Gedminas, AIK Lund og Malene Rypestøl, Vågsbygd svømme- og livredningsklubb er tildelt kr 75 000 hver i stipend. Også treneren Michael Weinberg fra KIF friidrett ble tildelt kr 75 000. Vipers er tidligere tildelt kr 200 000. Vi gratulerer!! Les mer på kommunens nettsider. 
( 21.10.2019 )
LOKALE AKTIVITETSMIDLER(LAM) 2019.
 Fordeling fra departementet til kommunene er nå gjort. Idrettsrådet skal fordele kr 6 717 215 til klubbene i Kristiansand. Kriterier og søknadsskjema ligger vedlagt. Søknadsfrist 8. september. Vi regner med tilskuddene utbetales fra NIF medio oktober.
( 10.08.2019 )
Kristiansand kommunes toppidrettsstipend
Kristiansand kommune lyser også i år ut toppidrettsstipend.

Les mer:

https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/sok-pa-toppidrettsstipend/


( 19.06.2019 )
Idrettsrådets årsmelding for 2018
Vedlagt ligger årsmelding for 2018 med regnskap, noter og budsjett for 2019. Påmelding til årsmøtet snarest! Årsberetning 2018.
( 19.03.2019 )
Innkalling til årsmøte i Kristiansand idrettsråd
Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 26. mars kl 1830 i Q42(Kristiansand konferansesenter). Saksliste med sakspapirer sendes ut 1 uke før årsmøtet. Som foregående år gis de kr 3000 fra lokale aktivitetsmidler(LAM) til de klubber som er representert på årsmøtet og har medlemmer under 20 år.
[ Les mer ] ( 25.02.2019 )
Kommunens toppidrettsstipend
Kristiansand kommune har opprettet stipendordning for toppidrettsutøvere. Søknadsfrist 1. oktober. Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens nettsider.
( 10.09.2018 )
Cultiva express idrett
Cultiva lyser ut stipend til toppidrettsutøvere. Informasjon og søknadsskjema på hjemmesidene til Cultiva Express. Søknadsfrist 1. oktober.
( 10.09.2018 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM) 2018
Kristiansand er tildelt kr 6 596 070 i lokale aktivitetsmidler for 2018. Pengene fordeles etter kriterier som er vedtatt av klubbene innenfor de rammene Norges idrettsforbund og kulturdepartementet setter. Søknadsfrist er 10. september. Vedlagt er søknadsskjema og kriterier for tildeling.
( 24.06.2018 )
Dag Andersen gjenvalgt som styreleder.
Dag Andersen(IK Start) ble gjenvalgt som styreleder på idrettsrådets årsmøte 21. mars.
[ Les mer ] ( 17.04.2018 )
Årsmøte i idrettsrådet
Styret i idrettsrådet innkaller til årsmøte onsdag 21. mars kl 1900 i Q42, Kristiansand kongressenter. Se vedlagte innkalling. Også i år vil fremmøtte klubber motta kr 3000 ved tildeling av Lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2018. Dette vil bli utbetalt i fordelingen på høsten.


( 18.02.2018 )
Brukerundersøkelse for idrettsklubber
Kristiansand kommune vil gjennomføre brukerundersøkelse for idrettsklubber. Det er i klubbenes interesse at kommunen får mange tilbakemeldinger. Svarfrist 24. januar. Dere finner undersøkelsen her.
( 03.01.2018 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442