Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Spillemidler til utstyr
( 10.09.2003 )

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til kjøp av utstyr.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORWEGIAN OLYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS

A

 

NOTAT

 

                                      Spillemidler til utstyr

 

Kultur- og kirkedepartementet har iverksatt en forsøksordning av tre års varighet hvor det hvert år skal fordeles spillemidler til utstyr. Ordningen forvaltes av NIF. For 2003 er den totale rammen på 5 millioner kroner.

I samarbeid med særforbundene og Kultur- og kirkedepartementet har NIF laget retningslinjer for anvendelse av midlene.

I forsøksperioden kan det forekomme endringer i retningslinjene.

 

Retningslinjene er som følger:

 

  • Lag og foreninger skal stå som søkere. Utstyret vil imidlertid kunne brukes i kommunale idrettsanlegg.

 

  • Tilskuddet beregnes med inntil 1/3 av godkjente kostnader opp til et tilskudd på 100000,-.

 

  • Tilskudd gis ikke til elementer som faller inn under eksisterende ordninger.

 

  • Utstyr til aktiviteter for ungdom (13-19 år) og barn (6-12 år) skal prioriteres.

 

  • Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas.

 

  • Tilskudd gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

 

  • De særidretter som i 2002 mottok minst fra de eksisterende tilskuddsordningene vil bli prioritert*.

 

  • Driftsutstyr og personlig utstyr faller utenfor ordningen.

 

 

Søknadsprosessen: Idrettslag og foreninger søker direkte til sine respektive særforbund. Særforbundene gjør så en prioritering av de mottatte søknadene og oversender en innstilling til NIF. NIF foretar den endelige innstilling til fordeling av midlene. Midlene vil utbetales etterskuddsvis.

 

Søknadsfrist fra klubb/lag til særforbund: 20. oktober.

 

 

 

 

Ivar Egeberg (sign.)                                                                                 Erik Eide (sign)

Generalsekretær                                                                                      Anleggsansvarlig

                   

 * Jamfør Tilstandsrapport 2003, figurene 27 og 28, side 37)

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442