Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Storbyprosjektet - ny målgruppe
( 03.12.2007 )

Det åpnes for å søke støtte til ny målgruppe i Storbyprosjektet - "Inkludering i idrettslag".

Til klubbene i Kristiansand

 

 

 

            Kristiansand 3. desember 2007.

 

 

 

Idrettens storbyprosjekt – inkludering i idrettslag.

 

 

Storbyprosjektet i Kristiansand er finansiert av Kristiansand kommune og KKD/Norges idrettsforbund.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har åpnet for nye målgrupper i prosjektet ”Inkludering i idrettslag”.

 

Den nye målgruppen er definert som: Barn og ungdom(6-19 år) fra familier med lav betalingsevne.

 

Vi vet ut i fra henvendelser fra en del klubber at det i lengre tid har vært et problem at enkelte familier ikke betaler kontingent, treningsavgift etc for sine barn. Noen ganger skyldes dette dårlige purrerutiner i klubbene, men i mange tilfeller er det dårlig familieøkonomi som gjør at betalingen uteblir.

 

Dette kan det nå søkes midler til gjennom Storbyprosjektet!

 

Hvordan skal en slik søknad se ut?

 

Klubbens navn

Beskrivelse av klubbens målgruppe(r) og nedslagsfelt.

Beskrivelse av hvordan problemet med ”familier med dårlig betalingsevne” gjør seg utslag i klubben. Her vil vi gjerne ha en redegjørelse for at klubben gjør sitt for å få inn pengene – dette er ikke ment som en støtteordning for klubber med dårlige rutiner på oppfølging av dårlige betalere.

Hvor stort økonomisk omfang dreier dette seg om?

Søknadsbeløp

Klubbens kontonummer.

Klubbens kontaktperson med telefonnummer.

 

Søknaden sendes pr mail : geir.thorstensen@idrettsradet.no

 

Kjapp søknadsfrist – må være ihende innen 17. desember – men, så skal også pengene være på konto før jul for de lagene som får søknaden innvilget!!

 

Dette brevet går også pr mail til de mailkontakter som vi tidligere har fått oppgitt, og informasjonen legges også ut på vår nettside www.idrettsradet.no

 

 

 

 

 

Med hilsen

Idrettsrådet i Kristiansand

 

Geir Thorstensen

Daglig leder

 

 

 

 

 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442