Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Lokale aktivitetsmidler(LAM) 2006
( 23.05.2006 )

10% av overskuddet fra spillemidlene tilfaller også i år lokalidretten. For Kristiansand sin del betyr det ca 2 mill direkte til klubbene!  Til fordelingen ber vi klubbene fylle ut opplysningsskjema.

Idrettsrådets styre har besluttet å bruke samme fordelingskriterier som foregående år, og har ambisjoner om å sende inn fordelingen av midlene før sommerferien.

Til hjelp i fordelingen trenger idrettsrådet informasjon fra klubbene. Medlemstall og aktivitetstall har vi fra idrettsregistreringen. 40-50% av pengene fordeles etter medlemstall.

Fordelingskriteriene er:

1.        Hodestøtte. Minimum 40%  av totaltildelingen. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til 13-19 år.

 

2.        Idrettsskoler. Inntil 20%.

 

3.        Spesielle tiltak. Inntil 40%.

Har klubben gjennomført spesielle tiltak for grupper med spesielle behov, f.eks funksjonshemmede, innvandrere.

 

4.        Tilskudd til utdanning/utvikling av kompetanse. Inntil 5%.

 

5.        Oppstart nye idretter, revitalisering av eksisterende idretter Inntil 5%.

 

6.        Idrettsrådets frie disposisjon(til klubbene) Inntil 5%.

 

7.        Minstebeløp for tildeling settes til kr 1.000.

 

8.        Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de i fjor hadde aktivitet for aldersgruppen 6-19 år.

 

9.        Idrettsrådet innhenter opplysninger om lagenes aktiviteter i form enkelt spørreskjema.

Innleveringsfristen settes her til 12. juni.

 

10.     Klubbene oppfordres fortløpende å informere ekstraordinære tiltak for grupper som er stønadsberettiget.

 

11.     Innenfor overstående rammer er det mulig for idrettsrådet å tilfredsstille alle anbefalinger gitt av NIF og KKD med hensyn til tildelingen av aktivitetsmidler for 2006.

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442