Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Idrettsrådets handlingsplan 2005-2006
( 21.04.2005 )

Vedtatt på idrettsrådets årsmøte 31. mars 2005.

HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSRÅDET I KRISTIANSAND 2005-06

 

 

 

Idrettsrådet i Kristiansand kommune skal arbeide for å legge forholdene til rette for å oppfylle norsk idretts visjon:

IDRETT FOR ALLE.

 

 

 

 

HOVEDMÅL 1:  BARN OG UNGE.

 

IR skal i samarbeid med lagene og offentlige instanser legge forholdene til rette for barn og unge i Kristiansand slik at flest mulig gis sjansen til fysisk aktivitet.

 

Delmål 1.

Økt aktivitet blant barn og unge.

            

            Tiltak:

-         stimulere lagene gjennom tilleggsmidlene til å prioritere aktiviteter for barn

      og unge.

-         stimulere barneidrettsskolene

-         stimulere også til uorganisert aktivitet

-         storbyprosjekt

-         nærmiljøanlegg

 

Delmål 2.

Øke antall medlemskap for barn og unge i lagene.

           

         Tiltak:  

-         stimulere ved hjelp av tilleggsmidler

-         informere/stimulere nærmiljø

-         storbyprosjekt

-         nærmiljøanlegg

 

 

 

 

 

HOVEDMÅL 2: BREDDE/MOSJON/HELSE

 

IR skal i samarbeid med lagene, andre organisasjoner og offentlige etater, bidra til at mosjonsidretten er tilgjengelig for alle.

 

Delmål 1.

Mosjons- og breddeidretten bør ivaretas av idrettslagene, og i størst mulig grad foregå i nærmiljøet.

 

          Tiltak:

-         stimulere lag med mosjonsaktiviteter

-         etablere lavterskelaktiviteter for mennesker med spesielle behov –  Aktiv På Dagtid

-         nærmiljøanlegg

 

 

 

HOVEDMÅL 3: IDRETTENS RAMMEBETINGELSER

 

IR skal arbeide for at rammebetingelsene for lagene i Kristiansand samsvarer med behovet idretten har.

 

Delmål 1.

Bidra til å bedre lagenes økonomiske rammebetingelser.

          

              Tiltak: 

-         fokusere på gratis trening for alle under 26 år.

-         øke det offentliges kunnskap om idrettens betydning i samfunnet

-         øke idrettens andel av tilskuddsmidler både lokalt og nasjonalt

-         øke tilskudd fra kommunale ordninger

 

Delmål 2.

Kartlegge idrettens anleggsbehov, og synliggjøre dette overfor kommuneadministrasjon og politikere.

          

              Tiltak:

-         utarbeide idrettens anleggsplan.

-         påvirke kommunens delplan for idrett og friluftsliv

-         møtevirksomhet politiske partier

 

 

 

 

HOVEDMÅL 4: SAMARBEID – KOMMUNIKASJON

 

IR skal styrke samarbeid både med idrettslagene og kommunen, samt delta i den offentlige idrettspolitiske debatt.

 

         Tiltak: 

                       -     synliggjøre idrettsrådets rolle – informasjon styremøter i lagene

-         øke lagenes tilgang til informasjon fra IR bl.a. via internett

-         avholde fellesmøter med lagene

-         møte med kommunale etater

-         møte med politiske partier

-         delta i den idrettspolitiske debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442