Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Protokoll fra årsmøtet i IR 31. mars på Karuss
( 14.04.2005 )

Per Berge, styreleder IR Kristiansand

 

 

 

P R O T O K O L L

 

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 31. MARS 2005 KL. 1900.

 

PÅ KARUSS.

 

 

 

 

 

TILSTEDE:

 

 

 

Representanter:

 

Svein Erik Andersen

 

Allianseidrettslaget IK Våg

Inge Abrahamsen    

 

IK Våg håndball

Ib Moberg        

 

FK Radar

Arne Leonardsen

 

Tveit IL

Tom Andresen  

 

Kristiansand Bueskyttere

Trygve Grøsland

 

Kristiansand Pistolklubb

Magne Eggen      

 

Kristiansand Pistolklubb

Marit Opås       

 

Just IL

Heidi Linda Arnseth

 

Just IL

Reidar Engedal   

 

FK Vigør

Torstein Omestad   

 

KOK

Ingvild Mulen

 

KOK

Leif Otto Torjusen

 

KOK

Torstein Westgaard

 

KIF Håndball

Geir Åge Olsen 

 

FC Christianssand

Nicolai Jarlsby   

 

Kristiansand Skiklubb

Eva Berg        

 

Randesund IL

Erich Esdar 

 

Kristiansand Svømmeklubb

Tor Olsen 

 

IK Gimletroll

Tor Erik Egerdahl

 

IK Gimletroll

Helle Kristin Fuhr 

 

IK Gimletroll

Cecilie Berentsen

 

IK Gimletroll

Marielle Bentsen

 

IK Gimletroll

Kristen Langan

 

OK Sør

Tor Mjaaland    

 

Oddersjaa

Leif Sakariassen

 

VABIK

Tor Ivar Mjåland

 

Kristiansand Innlineklubb

Svein Erik Olsen

 

Kristiansand Cykleklubb

Sigurd Bloch Sandved

 

Hånes IF

Stephen Werring

 

Torridal IL

Per Reidar Aabel

 

AK 28

Jens Anders Ravnaas

 

Randesund IL – f.o.m. sak 10.

 

IR - styret:

 

Per Berge

 

Leder

Hallstein Holbek

Nestleder

Liv Fiala

Medlem

Hans Kai Iglebæk

Medlem

Øystein Aas

Medlem

Bente Økland

Medlem

Sylvia Sæbøe

Varamedlem

 

 

 

 

Observatører:

Guy Jung     

Kristiansand Turnforening

Svein Tønnessen

Randesund IL

Steinar Pettersen

IK Gimletroll

Solveig Voldmo

VABIK

 

 

Gjester:

 

Terje Abrahamsen

Idrettsetaten, Krs kommune

Per Kåre Selle

Kulturstyret, Krs kommune

Svein G. Olsen

PriceWaterhouseCoopers

Terje Larsen

Vest – Agder idrettskrets

 

 

Administrasjonen:

 

Geir Thorstensen

 

 

 

           

SAKSLISTE

 

 

SAK 1.

Åpning.

 

 

SAK 2.

Godkjenning av fullmakter.

 

 

SAK 3.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

 

SAK 4.

Konstituering, valg av dirigent, referent og to personer til å signere protokollen.

 

 

SAK 5.

Godkjenning av forretningsorden.

 

 

SAK 6.

Årsberetning 2004 for Idrettsrådet.

 

 

SAK 7.

Regnskap 2004 med balanse.

 

 

SAK 8.

Handlingsplan IR 2005 – 2006.

 

 

SAK 9

Budsjett 2005

 

 

SAK 10.

Behandling innkomne forslag.

 

 

SAK 11.

Valg.

 

 

SAK 12.

Avslutning av årsmøtet.

SAKSBEHANDLING:

 

 

SAK 1.       ÅPNING.

                  

Idrettsrådets leder, Per Berge, ønsket lagenes representanter, observatører og gjester velkommen.

 

SAK 2.       GODKJENNING AV FULLMAKTER.

 

                   Geir Thorstensen foretok navneopprop. Det ble godkjent 39(40 f.o.m. sak 10)

                   stemmeberettigede representanter. Totalt antall fremmøtte var 48 personer.

 

SAK 3.       GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

 

Vedtak:      Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

 

SAK 4.       KONSTITUERING, VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN.

 

                   Idrettsrådets leder Per Berge, erklærte årsmøtet for åpnet.

                   Som dirigent ble foreslått Per Berge, og som referent Geir Thorstensen.

                   Steinar Pettersen og Kristen Langan ble foreslått til å signere protokollen.

 

Vedtak:      De innstilte ble enstemmig valgt.

 

SAK 5.       GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN.

 

                   Per Berge la frem forslag til forretningsorden.

 

Vedtak:      Forslag til forretningsorden enstemmig godkjent.

 

SAK 6.       ÅRSBERETNING 2004 FOR IDRETTSRÅDET.   

 

                   Årsberetningen ble gjennomgått av Per Berge punkt for punkt.

                  

                   Ingen tok ordet til saken:

                       

Vedtak:      Årsberetningen enstemmig godkjent.

 

SAK 7.       REGNSKAP 2004 MED BALANSE.

 

                   Per Berge gikk igjennom hovedpostene i regnskapet.

                   Statsautorisert revisor Svein Gunnar Olsen fra PWC leste revisorberetningen som var uten merknader.

                  

                   Følgende hadde ordet til saken: Steinar Pettersen, Per Berge og Arne Leonardsen.

 

Vedtak:      Regnskapet enstemmig godkjent.

 

SAK 8.       HANDLINGSPLAN 2005 – 2006.

 

                   Per Berge gikk gjennom hovedpunktene i forslag til HP.

 

                   Følgende hadde ordet til saken:

                   Magne Eggen, Terje Abrahamsen, Svein Tønnessen, Steinar Pettersen og Geir Thorstensen.

 

                   Forslag fra S. Tønnesen, RIL: Som tillegg under hovedmål 3, delmål 1 tilføyes nytt strekpunkt under tiltak: - arbeide for å få fjernet kommunale avgifter i forbindelse med trening, kamper og turneringer.

 

                   Styrets forslag til HP med tillegg av Tønnessens forslag ble tatt opp til votering.

 

Vedtak:      Handlingsplanen enstemmig vedtatt.

 

SAK 9.       BUDSJETT 2005.

 

                   Per Berge gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2005.

 

                   Følgende hadde ordet til saken:

                   Steinar Pettersen, Svein Erik Olsen, Arne Leonardsen og Per Berge.

 

Vedtak:      Budsjettet  enstemmig vedtatt.

 

SAK 10.     INNKOMNE FORSLAG.

 

                   Det var ingen innkomne forslag til behandling.

 

                   Under saken fikk Terje Larsen fra VAI anledning til å informere om idrettens verdiregnskap og idrettsregistreringen.

                   Larsen fremhevet også IRs gode arbeid og kommunens gode og langsiktige satsing på idrettsanlegg.

                  

SAK 11.     VALG.

 

                   Tor Mjaaland fremla valgkomiteens forslag til nytt styre og valgkomite for idrettsrådet.

 

Vedtak:      Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:

 

                   Nestleder:          Jens A. Ravnaas       RIL                 ny(07)

                   Medlem:             Liv Fiala                     Randesund     gjenvalg(07))

                   Medlem:             Bente Økland            VABIK           gjenvalg(07))

                   1. varamedlem:  Sylvia Sæbøe             Gimle Rytterfgjenvalg(06)

                   2. varamedlem:   Bjarne Færestrand    KOK               gjenvalg(06)

 

                  

Det nye styret har da følgende sammensetning:

                  

                   Leder:                   Per Berge                    Start                ikke på valg(06)

                   Nestleder:             Jens A. Ravnaas          RIL                  ny(07)

                   Medlem:               Øystein Aas                 Vigør               ikke på valg(06)

                   Medlem:               Hans K. Iglebæk         Torridal            ikke på valg(06)

                   Medlem:               Liv Fiala                      Randesund       gjenvalg(07))

                   Medlem:               Bente Økland               VABIK           gjenvalg(07))

                   1. varamedlem: Sylvia Sæbøe                   Gimle Rytterfgjenvalg(06)

                   2. varamedlem:     Bjarne Færestrand       KOK               gjenvalg(06)

 

 

 

SAK 10.     AVSLUTNING.

 

                   Gjenvalgt leder, Per Berge takket for tilliten og avsluttet et raskt årsmøte.

                   Han fremhevet den gode kontakt og det gode samarbeid vi har med kommunens administrasjon og politikere, her personlig representert med Terje Abrahamsen fra idrettsetaten og Per Kåre Selle fra kulturstyret.

                   Idrettsrådets forhold til VAIs administrasjon ble også fremhevet.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand 1. april 2005.

Geir Thorstensen,

referent.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                                             __________________

Steinar Pettersen                                                                                          Kristen Langan 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442