Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Prosjektgruppen
Storbyprosjektet - hjelpetrener
Det er nå mulig å søke støtte til en hjelptrener for å ivareta barn og ungdom med spesielle behov. Se vedlagte info. Søknadsfrist 3. desember
( 19.11.2017 )
Storbyprosjektet - tilskudd til familier med lav betalingsevne.
Klubbene kan søke idrettsrådet om støtte til "barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne". Støtten er ment å skulle hindre barn og ungdom fra ikke å kunne delta i ordinære idrettsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er begrenset med midler til utdeling, så gode begrunnelser/søknader vil bli prioritert. Søknadsfrist 3. desember.  Mer info finner du her.    
( 19.11.2017 )
Storbyprosjektet
Idrettsrådet inviterer klubber til deltakelse i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag. Søknadsfrist 12. juni. Informasjon om prosjektet, søknad osv finner du her.
( 08.05.2017 )
Storbyprosjektet - tislkudd til barn fra familier med lav betalingsevne
Klubbene kan søke idrettsrådet om støtte til "barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne". Støtten er ment å skulle hindre barn og ungdom fra ikke å kunne delta i ordinære idrettsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er begrenset med midler til utdeling, så gode begrunnelser/søknader vil bli prioritert. Søknadsfrist 27. november.  Mer info finner du her.    
( 12.11.2016 )
Storbyprosjektet - hjelpetrener
Det er nå mulig å søke støtte til en hjelptrener for å ivareta barn og ungdom med spesielle behov. Se vedlagte info. Søknadsfrist 27. september
( 12.11.2016 )
Storbyprosjektet
Idrettsrådet inviterer klubber til deltakelse i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag. Søknadsfrist 1. juni. Informasjon om prosjektet, søknad osv finner du her.


( 10.05.2016 )
Storbyprosjektet - hjelpetrener
Det er nå mulig å søke støtte til en hjelptrener for å ivareta barn og ungdom med spesielle behov. Se vedlagte info. Søknadsfrist 27. november.   Ny frist: 15. februar.
( 03.11.2015 )
Storbyprosjektet -støtte til barn fra familier med lav betalingsevne
Klubbene kan søke idrettsrådet om støtte til "barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne". Støtten er ment å skulle hindre barn og ungdom fra ikke å kunne delta i ordinære idrettsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er begrenset med midler til utdeling, så gode begrunnelser/søknader vil bli prioritert. Søknadsfrist 27. november.  Mer info finner du her.      Ny frist: 15. februar!


( 03.11.2015 )
Storbyprosjektet
Klubbene kan nå søke om midler fra Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag. Søknadsfrist er 4. mai. Klubber som skal videreføre prosjekter må sende årsmelding og regnskap med søknaden. Informasjon om ordningen finnere dere her.
( 17.04.2015 )
Storbyprosjektet -støtte til barn fra familier med lav betalingsevne
Klubbene kan søke idrettsrådet om støtte til "barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne". Støtten er ment å skulle hindre barn og ungdom fra ikke å kunne delta i ordinære idrettsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er begrenset med midler til utdeling, så gode brgrunnelser/søknader vil bli prioritert. Søknadsfrist 6. desember. Se her for mer informasjon.
( 20.11.2014 )
Storbyprosjektet - hjelpetrener
Det er nå mulig å søke støtte til en hjelptrener for å ivareta barn og ungdom med spesielle behov. Se vedlagte info. Søknadsfrist 7. desember.
( 20.11.2014 )
Storbymidler - støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
Også i år har idrettsrådets styre avsatt penger til fordeling etter søknad på "Støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne."  Søknadsfrist er 12. desember. Informasjon for utfylling av søknad ligger vedlagt

( 01.12.2011 )
Storbyprosjektet 2011
Det er mulig å søke om midler fra Storbyprosjektet i Kristiansand. Klubbene søker midler gjennom idrettsrådet. Målgruppene i prosjektet er: 1. Inaktive barn og ungdom.  2. Barn og ungdom med problemadferd.  3. Innvandrere med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner
[ Les mer ] ( 01.01.2011 )
Storby Kristiansand
I 2001 Valgte Kultur- og kirkedepartementet KKD å styrke storbyarbeidet ved å bevilge midler til å inkludere flere byer i prosjektet. Alle byer med mer enn 50 000 innbyggere ble invitert til å søke. Kristiansand var en av de byer som ble tatt opp i prosjektet og det ble bestemt at prosjektet skulle ledes av idrettsrådet i Kristiansand,
[ Les mer ] ( 22.03.2002 )
Målgrupper og målstruktur
Kulturdepartementet har gitt følgende mål for arbeidet: "Skape lokal tilhørighet og sosial integrasjon gjennom idrett og fysisk aktivitet"
[ Les mer ] ( 22.03.2002 )
Utdrag av stortingsmelding nr 14 99/00
De største byene står overfor spesielle problemer og utfordringer når det gjelder idrettsvirksomhet både på aktivitet- og anleggssiden. Hovedproblemene for idretten i de største byene er underdekning av anlegg og manglende rehabilitering og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg. Videre er det i enkelte bydeler lavere organisasjonsgrad, og små idrettslag med lite ressurser hvor rekruttering av trenere og ledere synes også å være vanskelig.
[ Les mer ] ( 21.02.2002 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442