Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Storbyprosjektet
Idrettsrådet inviterer klubber til deltakelse i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag. Søknadsfrist 22. juni. Informasjon om prosjektet, søknad osv finner du her.
( 08.06.2018 )
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021
Rådmannen har lagt fram sitt forslag til handlingsprogram for 2018. Rehabilitering av Gimlehallen, kunstgressbaner, samt ny idrettshall står i planen. Utenfor rammen(viktige ting som det ikke er funnet penger til i denne omgang, men som politikerne kan løfte inn i budsjettet om de finner dekning) er bl.a. arrangementsstøtte til større idrettsarrangement og toppidrettssatsing.  Du finner forslaget her.
( 02.11.2017 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM) er fordelt
Idrettsrådets styre har fordelt LAM midler for 2017. Fordelingen tok litt tid denne gang siden det var en del feilrapportering i idrettsregistreringen
[ Les mer ] ( 02.11.2017 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM)
Lokale aktivitetsmidler for 2017 er nå fordelt på kommunene. Kristiansand idrettsråd skal i år fordele kr 5 944 423 til kommunens idrettsklubber. Alle klubber som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år er berettiget til støtte etter antall medlemmer. Øvrig støtte deles ut etter fastsatte kriterier. Se vedlegg. Søknadsfrist er 1 september.
[ Les mer ] ( 07.06.2017 )
Dag Andersen ny styreleder i idrettsrådet
Idrettsrådet avholdt årsmøte 4. april. Det ble valgt nytt styre. Dag Andersen ble valgt til ny styreleder.
[ Les mer ] ( 09.05.2017 )
Årsberetning for idrettsrådet
Årsmøtet - kjønnsfordeling representanter
Vi gjør oppmerksom på regelverket til NIF ift kjønnsfordeling blant klubbenes fremmøtte representanter.
[ Les mer ] ( 23.03.2017 )
Idrettsrådets årsmøte
Styret innførte i fjor en honorering av klubbene som møter på årsmøtet, og vil fortsette denne praksisen også i år.  Klubber som møter på årsmøtet og har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år mottar kr 3000 i forbindelse med tildelingen av lokale aktivitetsmidler. 35 klubber mottok dette tilskuddet i fjor.
( 23.03.2017 )
Innkalling til årsmøte i idrettsrådet
Årsmøtet i idrettsrådet avholdes tirsdag 4. april i Q42, Kristiansand kongressenter. Innkallingen ligger vedlagt.
( 03.03.2017 )
Sparebanken Sør idrettsstipend
Sparebanken Sør innfører nytt idrettsstipend for toppidrettsutøvere fra Agder og Telemark. Stipendet er for utøvere i alderen 18-25 år. Det vil si at i 2017 må man være født i tidsrommet 1992-1999. Det deles ut inntil 10 stipend a kr 50 000. Les mer om stipendet her. Søknadsfrist 1. april.
( 03.03.2017 )
Momskompensasjonen
Alt om momskompensasjonen finner du her.
( 20.12.2016 )
Fordeling av lokale aktivitetsmidler for 2016
Styret i idrettsrådet har fordelt kr 5 581 300 i lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2016 til idrettsklubbene i Kristiansand. Pengene skal nå være utbetalt og være på klubbenes konti. Oversikt over utbetalinger finner dere under. Klubbene kan ta kontakt dersom dere savner pengene, eller dere har spørsmål til fordelingen.
[ Les mer ] ( 09.11.2016 )
Saker i kulturstyret onsdag 9/11
Følgende idrettsaker behandles i kulturstyret onsdag 9/11:
[ Les mer ] ( 02.11.2016 )
Kommunens handlingsprogram 2017-2020
Rådmannen har presentert sitt forslag til HP for 2017-2020. Budsjettet skal vedtas i bystyret 14. desember. Inntil da kan politikerne påvirkes til å gjøre endringer...
( 01.11.2016 )
Vintertrening/Trening i Sørlandshallen
Trening i Sørlandshallen. Søknadsfrist 1. oktober(søknadskjema). Vintertrening. Søknadsfrist 8. oktober(søknadskjema)
( 27.09.2016 )
Cultica Express idrett
Da er det klart for ny søknadsrunde. Cultiva express idrett skal dele ut penger også i år til talentfulle utøvere fra Kristiansand. Søknadsfrist 1. oktober. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.
( 01.09.2016 )
Tilskudd til idrettsarrangement
Kristiansand kommune tildeler støtte til større idrettsarrangement. Søknadsfrist 15. august. Svært få klubber blir tildelt slik støtte. Hovedgrunnen er at få klubber søker..  Informasjon og søknadsskjema.
( 01.08.2016 )
Lokale aktivitetsmidler 2016
Fordelingen av årets lokale aktivitetsmidler(LAM) er blitt forsinket i år på grunn av forsinkelser med idrettsregistreringen. Vi håper denne skal være ajour over sommerferien slik at vi kan fordele midlene. Vedlagt ligger kriterier for tildeling i Kristiansand samt opplysningsskjema.(Word) Frist for innsending av skjema er 31. august. Alle klubber som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år får støtte basert på medlemstallet i idrettsregistreringen. Dersom klubben ikke søker på andre kriterier trengs det ikke å sende inn skjema.
( 23.06.2016 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet avholdt årsmøte tirsdag 19. april i Rådhuskvartalet. Rekordmange fremmøte(61 personer). Svein Engedal(KIF håndball) ble gjenvalgt som styreleder. 

Protokoll fra årsmøtet.


[ Les mer ] ( 10.05.2016 )
Premiering av årsmøtedeltakere!
Lokale aktivitetsmidler(LAM) fordeles av styret i Kristiansand idrettsråd. For 2015 ble det fordelt over 5 mill kr etter kriterier vedtatt av klubbene. 5% av midlene er til styrets disposisjon(til klubbene) ut over kriteriene. Styret ønsker å premiere de klubbene som støtter opp om fellesorganet for idrett i Kristiansand ved å møte på idrettsrådets årsmøte. Klubber som har representant på årsmøtet og har aktivitet for medlemmer under 20 år vil få tilskudd på inntil kr 3 000 fra årets fordeling av lokale aktivitetsmidler. Fordelingen skjer sansynligvis i etterkant av sommeren. All informasjon vedrørende LAM vil bli lagt ut på vår nettside i løpet av april/mai.
( 28.03.2016 )
Driftsstøtte fra Kristiansand kommune
Søknadsfrist 1. april. Informasjon og søknadsskjema på kommunens nettsider.
( 20.03.2016 )
Årsmøte i Kristiansand idrettsråd
Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 19. april kl 1900 i Rådhuskvartalet. Alle klubber har rett til å møte med stemme. Se fullstendig innkalling her.
( 17.03.2016 )
Inspirasjonsseminar
Vedlagt invitasjon til inspirasjonsseminar: idrett som arena for integrering. 2. mars i Rådhuset.
[ Les mer ] ( 17.02.2016 )
Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler for 2015 skal nå være utbetalt klubbene fra Norges idrettsforbund. Fordelingen ligger vedlagt.
[ Les mer ] ( 01.10.2015 )
Cultiva express idrett
Cultiva tildeler stipend til talentfulle idrettsutøvere. Søknadsfrist 1. oktober. Les mer om ordningen på www.cultivaekspress.no
( 01.09.2015 )
Idrettsdebatt 1. september
Vedlagt ligger innbydelse til idrettspolitisk debatt. Møt frem og hvis at idretten består av mange stemmer!
( 27.08.2015 )
Idrettspolitisk debatt
Tirsdag 1. september kl 1830 arrangerer idrettsrådet idrettspolitisk debatt i Caledonien. De politiske partiene stiller med sine toppkandidater. Davy Wathne vil lede debatten. Vi håper idrettsklubbene benytter denne sjansen til å utfordre politikerne i forhold til idrettens ønsker og behov. Vi kommer tilbake med mer informasjon i forkant av debatten.


( 10.07.2015 )
Lokale aktivitetsmidler 2015(LAM)
Lokale aktivitetsmidler for 2015 er nå fordelt på kommunene. Kristiansand idrettsråd skal i år fordele kr 5 186 581 til kommunens idrettsklubber. Alle klubber som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år er berettiget til støtte etter antall medlemmer. Øvrig støtte deles ut etter fastsatte kriterier. Se vedlegg. Søknadsfrist er 23. juni.
[ Les mer ] ( 03.06.2015 )
NORWAY SUMMER GAMES - spørreundersøkelse
Stiftelsen Sportikus/Kristiansand idrettsråd vurderer å etablere et stort idrettsarrangement for barn og ungdom. Arrangementet er tenkt å drives og eies av idretten i Kristiansand. Vi ser for oss deltakere fra flest mulig av idrettene som utføres i Kristiansand, og fra så mange byer og land som mulig.


[ Les mer ] ( 02.06.2015 )
Idrettstinget 2015
Idrettstinget avholdes i Trondheim førstkommende helg. Du finner alt om idrettstinget her
( 02.06.2015 )
Protokoll fra årsmøtet.
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet avholdt sitt årsmøte 24. mars på Kristiansand katedralskole Gimle. Det ble valgt nytt styre.

Svein Engedal. KIF håndball ble valgt til ny styreleder.


[ Les mer ] ( 10.04.2015 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøte i idrettsrådet avholdes tirsdag 24. mars på Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG) kl 1900. Vedlagt ligger sakspapirer som inkluderer styrets beretning med regnskap og noter. Påmelding innen 20. mars på geir.thorstensen@idrettsforbundet.no. I forbindelse med møtet vil idrettssjefen i Kristiansand kommune gi informasjon. KKG vil også gi informasjon om sitt tilbud på idrettslinjen, og da spesielt om deres utvidede idrettstilbud.
( 16.03.2015 )
Kommunal driftsstøtte
Klubbene kan nå søke om kommunal driftstøtte. Søknadsfrist 1. april på kommunens skjema. Les mer på kommunens nettsider.
( 15.03.2015 )
Årsmøte i idrettsrådet
Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 24. mars. mars kl 1900 på Kristiansand Katedralskole Gimle(KKG). Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være idrettsrådet i hende innen 9. mars på mail geir.thorstensen@idrettsforbundet.no. Påmelding innen 20. mars på mail(skjema)

( 18.02.2015 )
LAM fordeling 2014
Idrettsrådets styre har foretatt fordeling av lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2014. Fordelingen sendes Norges idrettsforbund for utbetaling til klubbene. Ubetalingen forventes innen 2 uker. Fordelingen finner dere her.
[ Les mer ] ( 06.10.2014 )
Dialogmøte Kristiansand kommune
Kommunen inviterer til dialogmøte med frivillige organisasjoner torsdag 11. september kl 1700.  Se vedlagte invitasjon
( 01.09.2014 )
Cultiva Express idrett
Cultiva lyser igjen ut stipend til idrettsutøvere mellom 15 og 35 år. Søknadsfristen er 1. september. Søknadsskjema og informasjon finner dere på Cultiva Express sine nettsider.
( 01.08.2014 )
Lokale aktivitetsmidler 2014.
Klubbene kan nå søke om lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2014. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 31/12-2013. Det gis også støtte til barneidrettsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett. .
[ Les mer ] ( 19.05.2014 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøte i idrettsrådet ble avholdt 25. mars i klubbhuset til FK Donn. 

Gunnar Steen(IK Våg) ble gjenvalgt som styreleder.


[ Les mer ] ( 01.05.2014 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøtet avholdes tirsdag 25. mars kl 1900 i klubblokalene til FK Donn på Kongsgårdjordene.  I forbindelse med møtet vil det bli holdt foredrag av Ida Marcussen og Lukas Udelhoven, samt gitt informasjon fra kommunen v/ idrettssjef Terje Abrahamsen. Påmelding på mail: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no innen 22. mars. Vedlagt ligger sakspapirer til årsmøtet. Fullstendige årsmøtepapirer(hefte) kan også fås på vårt kontor på idrettens hus, samt på selve årsmøtet.

 


[ Les mer ] ( 18.03.2014 )
Årsmøte i idrettsrådet
Kristiansand idrettsråd avholder årsmøte 25. mars kl 1900 i klubblokalene til FK Donn. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være idrettsrådet i hende innen 10. mars på mail geir.thorstensen@idrettsforbundet.no
( 22.02.2014 )
Spørreundersøkelse
Bystyret vil avholde en idrettspolitisk debatt i bystyret 22, januar. I den forbindelse skal idrettsrådet gi politikerne informasjon om idretten i Kristiansand. For å ha et best mulig grunnlag har vi sendt klubbene et spørreskjema som vi ber dem utfylle. Svarfrist for å bli med i undersøkelsen er 5. januar. Spørreskjemaet finner du her.
[ Les mer ] ( 13.12.2013 )
Storbymidler - barn fra familier med lav betalingsevne.
Klubbene kan søke idrettsrådet om tilskudd for "barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne". Søknadsfrist 5. desember på mail geir.thorstensen@idrettsforbundet.no Informasjon om hvordan du søker finner du her.
( 21.11.2013 )
Kommunens handlingsprogram
Rådmannen la frem sitt forslag til handlingsprogram 2014-2017 i bystyret onsdag 6/11.  Dokumentene finner dere på kommunens nettsider. Her ligger forslag til investeringer neste 4- årsperiode, samt betalingssatser for idrettsklubbene. Budsjettet skal nå behandles av politikerne før det vedtas i bystyret 18. desember.
( 08.11.2013 )
Tilskudd til utbedring av elektriske anlegg
Idrettsklubber kan søke om tilskudd til utbedring av elektriske anlegg. Les mer her.
( 24.10.2013 )
Fordeling av lokale aktivitetsmidler
Styret i idrettsrådet har fordelt lokale aktivitetsmidler(LAM). Pengene skulle nå være utbetalt fra NIF til klubbenes konti.
[ Les mer ] ( 01.10.2013 )
Kommunale tilskudd til kunst og kulturformål.
Søknadsfristen er 15. august for å søke kommunen om tilskudd. Selv om det ikke går veldig klart frem av teksten at idrettsarrangementer er søknadsberettiget, så er de altså det. Klubbene oppfordres til å søke for å vise idrettens store aktivitet.
[ Les mer ] ( 01.08.2013 )
Lokale aktivitetsmidler 2013
Klubbene kan nå søke om lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2013. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 41/12-2012. Det gis også støtte til barneidrettsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett. For å kunne fordele penger etter disse kriteriene trenger vi informasjon om klubbenes drift og aktiviteter. Kriterier og søknadsskjema ligger vedlagt. Frist for innsending av opplysninger er 1. juli.
[ Les mer ] ( 20.05.2013 )
Momskompensasjonen 2013
Søknadsfristen for å søke momskompensasjon er 15. august. Av erfaring vet vi at mange "glemmer" dette bort i løpet av ferien. Det kan derfor være fornuftig å sende inn søknaden før ferien.. Søknaden er enkel - man skal bare rapportere inn brutto driftskostnader.
[ Les mer ] ( 19.05.2013 )
Årsmøte i idrettsrådet.
Idrettsrådet avholdt årsmøte 19. mars.

Gunnar Steen ble gjenvalgt som styreleder.


[ Les mer ] ( 14.05.2013 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars i Tangen 11 kl 2000. I forkant av møtet er det omvisning på Aquarama kl 1900 for alle årsmøterepresentanter. Påmelding til årsmøtet på geir.thorstensen@idrettsforbundet.no  Sakspapirer vedlagt.
( 11.03.2013 )
Idrettsrådets stipend
Utdeling fant sted på Kristiansand Katedralskole/Gimle trisdag 5. mars. Elever ved KKG stod for et kjempeflott arrangement. Stiftelsen Sportikus delte ut stipend til 37 utøvere. 23 utøvere fikk elitestipend(18 år og eldre) på kr 5.000/10.000 og 14 utøvere fikk ungdomsstipend(15-17 år) på kr 3.000/5.000.

Stupetrener Arne Tellefsen fikk et kunstverk av Frank Brunner som en påskjønnelse for lang og ikke minst god innsats som stupetrener/dommer/leder.


[ Les mer ] ( 06.03.2013 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet avholder årsmøte tirsdag 19. mars kl 2000 i Tangen 1.(gamle Agder energibygget).
[ Les mer ] ( 18.02.2013 )
Idrettsrådets stipend
Stiftelsen Sportikus vil i år dele ut "idrettsrådets stipend" til talentfulle idrettsutøvere over 15 år(født 1998 og eldre) i Kristiansand. Søknadsfrist er 8. februar.
[ Les mer ] ( 10.01.2013 )
Tilskudd til kunst- og kulturformål
Kommunens tilskudd til kunst og kulturformål(bl.a. arrangementsstøtte) har søknadsfrist 15. januar.
[ Les mer ] ( 08.01.2013 )
Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag
Idrettsrådet inviterer klubber til deltakelse i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag. Søknadsfrist 8. januar.
[ Les mer ] ( 08.01.2013 )
Momskompensasjon 2012
Momskompensasjonen for 2012 er nå fordelt ned på klubber og lag. Obersikten finner du her. Mer info på www.nif.no


( 13.12.2012 )
Idrettens andel av kulturmidlene
Idrettsrådet har sendt brev til bystyremedlemmene og rådmannen vedrørende idrettens andel av kulturmidlene i Kristiansand. Dere finner brevet her.
[ Les mer ] ( 23.11.2012 )
Storbyprosjektet
Tilskudd til barn fra familier med lav betalingsevne. Søknadsfrist 9. desember. Se brev til klubbene her.
[ Les mer ] ( 19.11.2012 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM)
Lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2012 er fordelt og skal være overført fra NIF til klubbene. Vedlagt ligger årets fordeling.
[ Les mer ] ( 20.08.2012 )
Momskompensasjon
Fristen for å søke om kompensasjon for vare og tjenestemoms er 16. august.
[ Les mer ] ( 10.08.2012 )
Storby/inkludering i idrettslag 2012 - tildeling
Første tildeling storbyprosjektet/inkludering i idrettslag er nå gjort.
[ Les mer ] ( 01.06.2012 )
Lokale aktivitetsmidler 2012
Klubbene kan nå søke om lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2012. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 31/12-2011. Det gis også støtte til barneidretsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett. For å kunne fordele penger etter disse kriteriene trenger vi informasjon om klubbenes drift og aktiviteter.  Kriterier og søknadsskjema ligger vedlagt. Søknadsfrist 3. juni.


[ Les mer ] ( 15.05.2012 )
Protokoll fra årsmøtet i idrettsrådet
Vedlagt ligger protokoll fra idrettsrådets årsmøte 27. mars
( 11.05.2012 )
Årsmøte i IR
Årsmøtet i IR ble avholdt på Idda Arena 27. mars. Det var 39 fremmøte. Gunnar Steen avløste Knut Owing som styreleder. Monika Brøten fortsetter som nestleder. Morten G. Aggvin ble valgt inn som nytt styremedlem. Protokoll fra møtet blir lagt ut når den foreligger.
[ Les mer ] ( 02.04.2012 )
Kommunale tilskuddsordninger - driftstilskudd
Kommunen lyser ut midler til organisasjoner. Det opereres med 2 frister, 1. og 15. april. Vi har fått opplyst om at vi kan forholde oss til 15. april som søknadsdato. Informasjon og søknadsskjema finner dere her.
( 29.03.2012 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet avholder årsmøte tirsdag 27. mars kl 1830 på Idda Arena. Du finner her idrettsrådets årsmelding og informasjonsdel til årsmeldingen.
[ Les mer ] ( 20.03.2012 )
Idrettsrådets stipend
Tirsdag 6. mars var det utdeling av idrettsrådets stipend. Stipendiene er finansiert av Stiftelsen Sportikus. Det var elever fra Kristiansand katedralskole/Gimle som sto for selve arrangementet. Total ble det delt ut kr 173.350kr til 16 trenere, ledere og dommere. Dommerparet Arne Kristiansen og Kenneth Abrahamsen fikk en ekstra oppmerksomhet i form av hver sitt bilde av kunstneren Frank Brunner.
[ Les mer ] ( 15.03.2012 )
Vinterferie
Kontoret har vinterferie i uke 9. Daglig leder kan nås på mail geir.thorstensen@idrettsforbundet og tlf 90926217 dersom det skulle være behov.
( 24.02.2012 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøte i idrettsrådet avholdes tirsdag 27. mars kl 1830 på Idda Arena.
[ Les mer ] ( 23.02.2012 )
Storbyprosjektet 2012 - ny søknadsrunde.
Det er mulig å søke om midler fra Storbyprosjektet i Kristiansand . Klubbene søker midler gjennom Idrettsrådet. Målgruppene i prosjektet er: 1. Inaktive barn og ungdom, 2. Barn og ungdom med problemadferd. 3. Innvandrere, med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner.
[ Les mer ] ( 07.01.2012 )
Kommunal arrangementstøtte
Kommunen har satt frist 15. januar for å søke om kommunal støtte til festivaler, kunst- og kulturformål. Inn under dette går også idrettsarrangementer.
[ Les mer ] ( 03.01.2012 )
Kandidater til styret i Vest - Agder idrettskrets
Valgkomiteen ønsker innspil fra klubbene.
[ Les mer ] ( 02.01.2012 )
Cultivas talentstipend 2011
Cultivas første tildeling av deres talentstipend for idrettsutøvere gikk for 2011 til trialkjører Sverre Lundevold. Les mer om Sverre og Cultivas begrunnelse på Cultivas nettsider.
( 30.12.2011 )
Stipend
Stiftelsen Sportikus utlyser stipend til trenere/ledere/dommere fra idrettsklubber i Kristiansand. Stipendene er på opp til kr 15.000.
[ Les mer ] ( 16.12.2011 )
Momskompensasjonen er nå fordelt
Oversikt over tildelingen og ytterligere informasjon finner du her.
( 09.12.2011 )
Storbymidler - støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
Også i år har idrettsrådets styre avsatt penger til fordeling etter søknad på "Støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne."  Søknadsfrist er 12. desember. Informasjon for utfylling av søknad ligger vedlagt
( 30.11.2011 )
Skøyteklubben Sør
Skøteklubben Sør har fått ny nettside.
( 02.11.2011 )
Culitva express
Søknadsfrist for Cultiva express er 1. September. Se www.cultiva.no
( 27.08.2011 )
Idrettspolitisk debatt 1. september
Idrettsrådet arrangerer idrettspolitisk debatt torsdag 1. september kl 1800 på Caledonien. Kristiansand kommune har anstrengt økonomi og vi ønsker å utfordre partiene på hvilken plass idretten har i deres partiprogram de neste 4 år. Idrettspresident Børre Rognlien vil innlede, og Jon P. Knudsen er debattleder.
[ Les mer ] ( 26.08.2011 )
Momskompensasjon
Frist for å søke kompensasjon for vare- og tjenestemoms er satt til 1. august. Les mer om ordningen på NIFs hjemmesider.
( 18.07.2011 )
Lokale aktivitetsmidler 2011
Kristiansand er tildet kr 2.719.995 i lokale aktivitetsmidler. Søknadsfrist på midlene er 8. august. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 31/12-2010. Det gis også støtte til barneidretsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett. For å kunne fordele penger etter disse kriteriene trenger vi informasjon om klubbenes drift og aktiviteter.  
[ Les mer ] ( 31.05.2011 )
Cultiva - ny strategi
Cultiva har laget ny strategi for perioden 2011-2022. Satsingen fremover skal være på barn og unge - Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn! Byens befolkning inviteres til å komme med gode innspill til Cultiva. Cultiva vil i mindre grad enn tidligere basere seg på søknader, men inngå en dialog med aktuelle kandidater på bakgrunn av innspill, og vil i løpet av desember fremlegge hvilke programområder det skal satses på. Frist for innspill til Cultiva er 13. mai!
[ Les mer ] ( 25.04.2011 )
Kulturmidler Kristiansand kommune
Søknadsfrist for kulturmidler fra Kristiansand kommune er 15. april. Søknadskjema finner dere på kommunens nettsider.
[ Les mer ] ( 22.03.2011 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøte i idrettsrådet avholdes tirsdag 29. mars kl 1900 i klubblokalene til Torridal IL på Hommeren. I forkant av årsmøtet kl 1815 vil Torridal IL ha en omvisning på deres flotte anlegg. Innkalling til årsmøtet finner du her. Sakslisten her.
[ Les mer ] ( 25.02.2011 )
Cultiva express idrett
Cultiva har lyst ut ny søknadsrunde for Cultiva express idrett(CEI). Stipendene kan tildeles utøvere i aldersgruppen 15-16 år og 17-24 år. Søkerene må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller være registrert elev/student i Kristiansand. Du finner folder med informasjon her, eller du kan også finne mer info på Cultivas nettsider www.cultiva.no Søknadsfrist er 1. mars.
( 07.02.2011 )
Idrettsregistreringen for 2010
Frist for idrettsregistreringen 2010 går snart mot slutten. Under halvparten av klubbene i Kristiansand har registrert seg til nå. En uke gjenstår til fristen er ute 31/1...
( 24.01.2011 )
Ny søknadsrunde for Storbyprosjektet
Det er mulig å søke om midler fra Storbyprosjektet i Kristiansand. Klubbene søker midler gjennom idrettsrådet. Målgruppene i prosjektet er: 1. Inaktive barn og ungdom.  2. Barn og ungdom med problemadferd.  3. Innvandrere med spesiell vekt på innvandrerjenter/kvinner.
[ Les mer ] ( 06.01.2011 )
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Idrettsrådet ønsker alle sine medlemsklubber en riktig god jul og et godt nytt og fremgangsrikt år for idretten i Kristiansand! Kontoret er betjent frem tom 27/12. Dersom man ønsker kontakt kan tlf 90926217 eller idrettsrådets mail benyttes.
( 23.12.2010 )
Storbymidler - barn fra familier med lav betalingsevne
Idrettsrådets styre har nå fordelt storbymidlene etter søknad fra klubbene.
[ Les mer ] ( 20.12.2010 )
Storbymidler - støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
Også i år har idrettsrådets styre avsatt penger til fordeling etter søknad på "Støtte til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne."  Søknadsfrist er 12. desember. Informasjon for utfyllig av søknad ligger vedlagt her.
( 29.11.2010 )
Fordeling av Lokale aktivitetsmidler.
[ Les mer ] ( 19.10.2010 )
Lokale aktivitetsmidler 2010
Lokale aktivitetsmidler(LAM) er nå utbetalt fra idrettsforbundet. Klubbene vil i løpet av uke 39 bli tilskrevet vedrørende tildelingen.
[ Les mer ] ( 28.09.2010 )
Cultivatildeling 2010
Cultiva har nå fordelt midler i Cultiva Express idrett. Se fordelingen her.
( 28.09.2010 )
Ferieavvikling idrettsrådet
Kontoret er ubetjent frem til og med 20. august. Henvendelser besvares på tlf 90926217 og e-post: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no
( 13.08.2010 )
Cultiva Express med idrettsstipend
Cultiva Express utlyser stipend til utøvere mellom 15 og 24 år. Første søknadsfrist er 1. september. Les mer om ordningen her.
( 22.07.2010 )
Lokale aktivitetsmidler 2010
Lokale aktivitetsmidler for 2010 skal fordeles etter sommerferien. I forkant av fordelingen har klubbene mulighet til å søke/innlevere opplysninger i henhold til kriterier for å få støtte. Alle lag får automatisk hodestøtte basert på antall medlemmer 6-19 innrapportert i idrettsregistreringen for 2009. For å få midler utovere dette må klubbene levere vedlagte søknads/opplysningsskjema innen 10. august.
[ Les mer ] ( 11.06.2010 )
Ferieavvikling
Idrettsrådet har stengt kontor i perioden 22. juni til til og med 6. juli. Daglig leder Geir Thorstensen kan i perioden nås på tlf nr 90926217.
( 21.06.2010 )
Ny forskrift om momskompensasjon
Les forskriften her. Lotteri- og stiftelsestilsynet arrangerer også kurs om den nye momsordningen. I Kristiansand avholdes det kurs 24. juni kl 1000-1600. Påmelding her.
( 08.06.2010 )
Høring kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014
Planen ligger nå ute til høring på kommunens nettsider(her). Høringsfrist er 4. juni.
( 26.04.2010 )
Kommunale tilskuddsordninger
Søknadsfristen for å søke kommunale tilskudd er 15. april. Vi gjør oppmerksom på at der kommunen og ikke idrettsrådet som skal ha søknadene. Informasjon og søknadskjema finner dere på kommunens nettsider.
( 09.04.2010 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet avholder årsmøte for 2009 tirsdag 23. mars kl 1900 i Randesund ILs lokaler på Sukkevann. Påmelding innen 22. mars!
( 22.02.2010 )
Idrettsrådets stipend
Idrettsrådets stipend for 2009 er nå fordelt. Selve tildelingen finner sted 4. februar kl 1900 på Samsen. De som skal motta stipend blir informert om dette i forkant. Det vil bli et arrangement på ca 2 timer med litt underholdning, samt et innlegg fra Lukas Udelhoven og Ida Marcussen. Arrangementet er åpent for alle. Påmelding: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no 
( 25.01.2010 )
Arrangementsstøtte fra Kristiansand kommune
Kommunen utlyser midler til kulturarrangementer. Selv om ikke idrett står nevnt i utlysningsteksten, så er idrettsarrangementer berettiget til å søke. Første søknadsfrist hos kommunen er 15. januar. Mer info på kommunens nettsider.
( 04.01.2010 )
Storbymidler 2009
Siste storbytildeling for 2009 har søknadsfrist 20. desember. Målgruppen er barn/ungdom(6-19 år) fra familier med lav betalingsevne. Fullstendig utlysningstekst:
( 08.12.2009 )
IDRETTSSTIPEND 2009
Idrettsrådet/Stiftelsen Sportikus har vedtatt å utdele kr 250.000 i stipend og arrangementsstøtte for 2009. Søknadsfristen for stipend er 30. desember på vedlagte skjema. For arrangementsstøtte benyttes det ikke eget skjema.
[ Les mer ] ( 20.11.2009 )
Møte kommunedelplan for idrett og friluftsliv
Kristiansand kommune v/ idrettsetaten vil informere om arbeidet med revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Den nye planen er for perioden 2011-2014. Klubbene vil få anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til planen.¨

Møtet avholdes i Byhallen onsdag 4. november kl 1900. Påmelding: geir.thorstensen@idrettsradet.no


( 28.10.2009 )
Storbyprosjektet
Klubbene i Kristiansand inviteres til å være med i Storbyprosjektet/Inkludering i idrettslag.
[ Les mer ] ( 17.03.2008 )
Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler for 2009 er ennå ikke fordelt fra NIF. Vi vet derfor ikke hvilket beløp som er til fordeling i Kristiansand. LAM midlene i Kristiansand fordeles etter samme prinsipper som de senere år. Det vil si at alle som har innrapportert medlemstall til idrettsregistreringen i aldersgruppen 6-19 år er berettiget til hodestøtte. Denne får klubbene automatisk. Dersom dere har andre aktiviteter som er berettiget til støtte innrapporteres dette på vedlagte skjema. Vedlagt ligger også kriterier for tildeling. Frist for innrapportering er 10. august. Vi håper å kunne fordele pengene på idrettsrådets styremøte 25. august.
[ Les mer ] ( 17.06.2009 )
Kommunale støtteordninger
Vi minner om at fristen for en del kommunale støtterodninger, bl.a. driftsstøtte og husleiestøtte er 1. april. Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider.
( 24.03.2009 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsberetning med regnskap er sendt klubbene pr post, men kan også hentes ut her.
( 24.03.2009 )
Årsmøte for 2008
Idrettsrådet innkaller til årsmøte for 2008. Årsmøtet avholdes 31. mars kl 1900 i de nye klubblokalene til IK Gimletroll og Kristiansand orienteringsklubb på Presteheia.
[ Les mer ] ( 24.02.2009 )
Tilskudd til festivaler, kunst- og kulturformål.
Søknadsfrist 15. januar. Mer info på kommunens nettside.
( 11.01.2009 )
Kiosk salg 17. mai
Kristiansand kommune har gitt idrettslagene anledning til å drive kiosksalg på nedre torg 17. mai. Alle henvendelser skjer til kommunen v/ fritidsetaten. Les kommunens brev til lag og foreninger.
( 17.12.2008 )
Idrettsrådet overfører deler av egenkapitalen til Stiftelsen Sportikus
Les pressemelding.
[ Les mer ] ( 10.12.2008 )
Arrangementsstøtte 2008
Styret i idrettsrådet har besluttet å tildele arrangementsstøtte til: NM stup(kristiansand stupeklubb) og NM finale amerikansk fotball(Gladiators). Begge arrangementene får tildelt kr 10.000.
( 09.12.2008 )
Utdeling av idrettsstipend 2008
Utdeling av idrettsstipend foregikk mandag 8/12 på hotel Scandic. Det var møtt frem i underkant av 100 personer til arrangementet. Toppstipend på kr 25.000 gikk til Marianne Mæland, Vågsbygd svømme- og livredningsklubb og Glodi Eneste, AIK Lund.


[ Les mer ] ( 09.12.2008 )
Stipendutdelingen flyttet
Dagens stipendutdeling er flyttet fra Samsen til Scandic hotel, Markensgate 39. Tidspunktet er det samme, kl 1900!
( 08.12.2008 )
Storbyprosjektet - inkludering i idrettslag
Idrettsrådet i Kristiansand er på slutten av året tildelt ekstramidler fra KKD/NIF. Målgruppe for midlene er "barn og ungdom(6-19 år) fra familier med lav betalingsevne. Se vedlagte brev til klubbene for nærmere info. Søknadsfrist 14/12 - NB! må sendes på mail!


[ Les mer ] ( 04.12.2008 )
Utdeling av idrettstipend mandag 8. desember.
Idrettsrådets styre fordelte årets idrettsstipend i styremøte 25. november. Det var rekordmange søkere, totalt 73 utøvere. Av den grunn valgte idrettsrådets styre å utvide rammene for tildeling fra kr 250.000 til 300.000. Styret valgte å prioritere aktive utøvere fremfor trenere og ledere. Det blir derfor ikke delt ut trener/lederstipend i år. Idrettstipendene vil bli utdelt mandag 8. desember kl 1900 på Samsen. Styret håper stipendmottakerne har anledning til å møte frem for å motta stipendet. Arrangementet er åpent for alle.
[ Les mer ] ( 30.11.2008 )
Ekstraordinært årsmøte
Idrettsrådet styre innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 9. desember kl 1830 på KIF huset. Sak: Fremtidig drift av idrettsrådet og disponering av idrettsrådets egenkapital.  Innkalling og påmeldingsskjema her.


( 24.11.2008 )
Idrettsrådets stipend og arrangementstøtte 2008
Idrettsrådets styre har besluttet at det også for 2008 skal utlyses stipend og arrangementstøtte. Total tildeling er inntil kr 250.000. Søknadsfrist er 18. november og det søkes på egne skjema. Selve utdelingen vil foregå mandag 8. desember. Sted annonseres senere.
[ Les mer ] ( 29.10.2008 )
OL og Paralympicsfest!
Kristiansand kommune arrangerer folkefest for Vest-Agders OL og Paralympicsdeltakere torsdag 9. oktober kl 1700 på Torvet. Klubbene oppfordres til å stille i sine klubbdrakter. Se kommunens invitasjon.
( 05.10.2008 )
Tilskudd til kunst- og kulturformål.
Frist for å søke Kristiansand kommune om tilskudd til arrangementer er 15. august! Tilskuddet skal søkes før arrangementet er igangsatt eller gjennomført. Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.
( 08.08.2008 )
Lokale aktivitetsmidler
Styret i drettsrådet fordelte lokale aktivitetsmidler før sommeren. Dessverre er det blitt litt utfordinger formelt for om og eventuelt hvordan midler fordelt til bedriftsidretten kan utbetales.(De får støtte til å drive aktiviteter for aldersgruppen 12-19 år). NIF har lovet en avklaring innen et par dager på dette, og pengene går da til utbetaling til alle lag samtidig.
( 05.08.2008 )
Lokale aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler er nå fordelt fra Kirke- og kulturdepartementet. Kristiansand er tildelt kr 3.090.899, en økning på ca 40% fra i fjor. Vi ønsker å tildele pengene til klubbene før ferien!
[ Les mer ] ( 27.05.2008 )
Kommunale tilskuddsordninger
Frist for å søke kommunen om driftstilskudd, husleiestøtte, opplæringsstøtte etc er 1. april. Mer info og søknadsskjema på kommunens nettside.
( 26.03.2008 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådets årsmøte avholdes onsdag 2. april kl 1900 i IK Starts lokaler på Sør Arena.
[ Les mer ] ( 27.02.2008 )
Stipendtildeling og arrangementsstøtte for 2007
Idrettsrådets stipender for 2007 ble utdelt under Stjernetreff i Gimlehallen 1. februar. Også i år ble det prioritert stipend til aktive utøvere, men også noen trenere fikk denne gangen stipend. Arrangementsstøtte gikk som vanlig til klubber som har arrangert norsk mesterskap eller tilsvarende.
[ Les mer ] ( 11.02.2008 )
Stjernetreff
Kristiansand kommune og idrettsrådet inviterer til Stjernetreff i Gimlehallen 1. februar. Det vil bli underholdning fra spelemannsnominerte lokale toppartister som Venke Knutsson, Heroes and Zeros og Kjetil Grande. Også Jorun Stiansen vil opptre. Det vil bli delt ut en rekke priser, samt idrettsrådets idrettsstipend(totalt kr 250.000). Klubbene oppfordres til å komme med forslag på kandidater til årets ildsjel og årets klubb. Se invitasjon fra ordfører Per Sigurd Sørensen.
( 21.01.2008 )
Kommunale tilskudd til kunst og kulturformål
Søknadsfrist for 1. halvår 2008 er 15. januar. Les mer og søk her
( 11.12.2007 )
Storbyprosjektet - ny målgruppe
Det åpnes for å søke støtte til ny målgruppe i Storbyprosjektet - "Inkludering i idrettslag".
[ Les mer ] ( 03.12.2007 )
Stipend og arrangementsstøtte 2007
Idrettsrådet har avsatt kr 250.000 til stipend og arrangementsstøtte for 2007. Stipend til utøvere vil bli prioritert, men det er også mulig å søke om trener/lederstipend og arrangementsstøtte. Søknadsfrist er 30. november. Tildelingen vil sannsynligvis skje under Stjernetreff i januar 2008.
[ Les mer ] ( 07.10.2007 )
Grasrota sender klagebrev til Giske
Prosessen og resultatet vedrørende fordelingen av overgangsmidlene("automatmidlene") var langt i fra grasrotas ønsker. Idrettsrådene ønsker at overgangsmidlene i hovedsak skal tilfalle lokal aktivitet, dvs idrettslagene.
[ Les mer ] ( 18.10.2007 )
Lokale aktivitetsmidler 2007
Styret i idrettsrådet har fordelt LAM midler for 2007. Norges idrettsforbund står for utbetalingene, og pengene bør være på klubbenes konti allerede. Dersom så ikke er tilfelle ber vi om at idrettsrådet kontaktes. Vedlagt følger klubboversikt.
[ Les mer ] ( 15.10.2007 )
Momskompensasjon på tjenester for 2006.
Nå kan idrettslagene søke NIF om kompensasjon for momsbelagte tjenester for 2006. Søknadsfrist er 31. august.
[ Les mer ] ( 27.08.2007 )
Stipend og arrangementstøtte 2007
Styret har vedtatt å endre noe på tildelingsrutinene for stipend og arrangementstøtte. Dette medfører at fristen for å søke stipend blir lagt til senere på året en tidligere.
[ Les mer ] ( 22.06.2007 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM) 2007
Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål er det avsatt 125 millioner kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn og ungdom(6-19 år). Kristiansand er tildelt kr 2.189.467 som skal fordeles på de klubber som har aktiviteter for denne aldersgruppen.
[ Les mer ] ( 20.06.2007 )
Momskompensasjon på tjenester for 2006.
Nå kan idrettslagene søke NIF om momskompensasjon på tjenester for 2006. Dette gjelder for alle idrettslag som har momskrav på over kr 10 000 for tjenester i 2006. Søknadsfrist: 31. august 2007.

[ Les mer ] ( 23.05.2007 )
Årsmøtet for 2006
Årsmøtet i idrettsrådet avholdes tirsdag 27. mars kl 1900 i KIF huset på Kristiansand stadion.
[ Les mer ] ( 22.02.2007 )
Søknad Storbymidler 2007
Klubbene inviteres til å søke om midler gjennom ÌRs storbyprosjekt. Søknadsfrist 31. januar 2007.
[ Les mer ] ( 04.01.2007 )
Kommunale tilskudd til kulturformål 2007
Tilskudd til produksjoner, arrangementer, festivaler, prosjekter, internasjonal utveksling og kulturverntiltak er slått sammen til én tilskuddspost; Tilskudd til kunst- og kulturformål. Søknadsfristene er 15. januar og 15. august.
[ Les mer ] ( 03.01.2007 )
STJERNETREFF!
Kristiansand kommune ønsker å hylle byens idrettsstjerner. Dette gjøres ved å invitere til idrettsgalla i Gimlehallen lørdag 16. desember kl 1300-1430. Det blir underholdning med byens beste artister, og noen av idrettsutøverbe kommer sikkert til å bidra litt...      Det er fri entre!  Les mer www.stjernetreff.no
[ Les mer ] ( 11.12.2006 )
Foredrag
Idrettsrådet og HiA har i samarbedi satt opp en foredragsserie for trenere, utøvere og ledere. Foredragene vil ha hovedfokus på coaching. Påmelding og mer info på HiAs nettsider.                                                                                       Vedlagt er oversikt over forerdragene.
[ Les mer ] ( 24.10.2006 )
Idrettsrådets stipend 2006
Idrettsrådets stipendutdeling ble avholdt tirsdag 3. oktober på HiA. 80 fremmøtte gjester fikk se Timo Klami fra Kristiansand stupeklubb og Ida Marcussen fra IK Våg friidrett motta toppstipend på kr 25.000 hver. 38 andre stipendmottakere fikk tildelt stipend fra kr 2.500 til kr 10.000. Totalt ble det utdelt kr 227.000 i stipendier. I tillegg deles det ut kr 40.000 i arrangementsstøtte.

                    


[ Les mer ] ( 04.10.2006 )
Stipendtildeling 2006
Idrettsrådets styre og stipendkomite har nå foretatt tildeling av årets stipender og arrangementsstøtte. Selve utdelingen vil foregå tirsdag 3. oktober kl 1800 på HiA i auditorium BI 006. Team(o) Klami vil i forkant av utdelingen presentere deres satsing mot OL 2008. Stipendmottakerene er tilskrevet. Arrangementet er åpent for alle.
[ Les mer ] ( 27.09.2006 )
Lokale aktivitetsmidler 2006
Fordelingen av lokale aktivitetsmidler ble vedtatt av idrettsrådets styre og oversendt NIF 23. juni. Alle klubbene skal nå ha fått pengene overført sine konti. Vedlagt følger totaloversikt pr klubb. Dersom det er spørsmål i forbindelse med tildelingen, kontakt Geir Thorstensen på tlf 38027339/90926217 eller pr e-post: geir.thorstensen@idrettsradet.no

( 21.08.2006 )
STIPEND OG ARRANGEMENTSSTØTTE
På idrettsrådets årsmøte 29. mars ble det vedtatt å dele ut inntil kr. 300.000 i idrettsstipend og arrangementsstøtte. Stipendene kan tildeles enkeltutøvere/lag, trenere, ledere og klubber.

Arrangementsstøtte kan tildeles blant annet Europamesterskap, Nordisk Mesterskap, Landskamp, Norgesmesterskap, Distriktsstevner/turneringer. Søknadsfrist er 1. september.


[ Les mer ] ( 22.06.2006 )
Lokale aktivitetsmidler(LAM) 2006
10% av overskuddet fra spillemidlene tilfaller også i år lokalidretten. For Kristiansand sin del betyr det ca 2 mill direkte til klubbene!  Til fordelingen ber vi klubbene fylle ut opplysningsskjema.
[ Les mer ] ( 23.05.2006 )
Telenorfondet
Søknadsfrist 15. mai.
[ Les mer ] ( 04.05.2006 )
Søknad om treningstider 06/07
Frist for søknad om trening i kommunale anlegg er 1. mai.
[ Les mer ] ( 27.04.2006 )
Inntektsmuligheter
Gjennom samarbeid med Norsk Folkehjelp har klubbene nå store inntektsmuligheter.
[ Les mer ] ( 03.04.2006 )
Tilskudd til kultur- og fritidsformål
En del søknadsfrister for støtte fra Kristiansand kommune har søknadsfrist 1. april.
[ Les mer ] ( 03.03.2006 )
Årsmøte i idrettsrådet
Årsmøte i idrettsrådet avholdes onsdag 29. mars kl 1900 i Roklubbens lokaler på Elvebredden. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14. mars.
[ Les mer ] ( 24.02.2006 )
Anleggsmøte
Idrettsrådet arrangerer møte om idrettsanlegg i Kristiansand mandag 13. februar kl 1900 i Roklubbens nye lokaler på Elvebredden.
[ Les mer ] ( 06.02.2006 )
Dagens automatregime forlenges.
Dagens automatregime forlenges inntil EFTA domstolen har behandlet saken. Se pressemelding fra KKD eller KKDs nettside
[ Les mer ] ( 25.01.2006 )
Kommunale støtteordninger
Tilskudd til kulturarrangement og fleksible tiltaksmidler.
[ Les mer ] ( 20.01.2006 )
Lokale aktivitetsmidler 2005
De lokale aktivitetsmidlene skal nå være utbetalt fra NIF. Dersom klubber ikke har mottatt penger, kan det være noe galt med kontonummer som er oppgitt. Ta da kontakt med idrettsrådet. Vi minner også om at det kun er klubber med medlemmer i aldersgruppen 6-19 år som får denne pengestøtten.

 


[ Les mer ] ( 28.11.2005 )
Momskompensasjon på tjenester for 2004 - idrettslagene kan nå søke
NIF har mottatt et foreløpig tilsagn på kr 24,8 millioner i momskompensasjon for regnskapsåret 2004.  NIF vil få utbetalt kompensasjonen senest 31.12.05.  Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag som har momskrav på tjenester for 2004 på over kr 10 000 kan søke NIF innen 5. desember 2005.
[ Les mer ] ( 14.11.2005 )
Avvikling av dagens automatregime utsettes til 1. april 2006.
Se pressemelding fra KKD.
[ Les mer ] ( 09.11.2005 )
Dans i 100!
Alltid hatt lyst til å lære å danse? Dans i 100 er en årlig dansefestival og et spennende møtested for alle danseinteresserte i alle aldre, på alle nivåer, innen alle former for dans.
[ Les mer ] ( 03.10.2005 )
Tildeling stipend og arrangementstøtte 2005
Idrettsrådets styre vedtok i styremøte 5. oktober tildeling av stipend og arrangementstøtte for 2005. Stipendiene utbetales via de respektive klubber i løpet av en uke.
[ Les mer ] ( 13.10.2005 )
Åpent idrettspolitisk valgmøte
VAI og IR arrangerer åpent valgpolitisk møte i Byhallen tirsdag 30. august kl 1930.
[ Les mer ] ( 29.08.2005 )
Møte lokale aktivitetsmidler tirsdag 23/8.
Idrettsrådet avholder også i år møte med klubbene for å informere og diskutere kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler(LAM). Møtet avholdes tirsdag 23. august kl 1900 på Scandic hotel.
[ Les mer ] ( 15.06.2005 )
Forskrift om oppstilling av gevinst- og lotteriautomater
[ Les mer ] ( 02.06.2005 )
Dagens automatregime forlenges til 31. desember
Se pressemelding fra KKD.
[ Les mer ] ( 26.04.2005 )
Idrettsrådets handlingsplan 2005-2006
Vedtatt på idrettsrådets årsmøte 31. mars 2005.
[ Les mer ] ( 21.04.2005 )
Protokoll fra årsmøtet i IR 31. mars på Karuss

Per Berge, styreleder IR Kristiansand


[ Les mer ] ( 14.04.2005 )
Søknad om trenings-/arrangementstid i idrettslokaler sesongen 2005/2006
Søknadsfrist 1. mai
[ Les mer ] ( 14.04.2005 )
Kommunal støtte
Søknadsfrist 1. april.                                                                                        Søknadsskjema på kommunens nettside: www.kristiansand.kommune.no  kultur/fritid/fritidskontor.
( 25.03.2005 )
Innkalling til årsmøte i idrettsrådet
Årsmøtet for 2004 avholdes i IK Vågs klubblokaler på Karuss 31. mars 2005 kl 1900.
[ Les mer ] ( 25.02.2005 )
Gildefondet
Gildefondet deler to ganger i året ut midler til rekruttering innen idrett og kultur på alderstrinnet 10-18 år under mottoet "Gilde utvikler talenter".
[ Les mer ] ( 21.01.2005 )
FAKKELTOG - IDRETTSAKSJONEN FOR FLOMOFRENE I SØRØST-ASIA

Kristiansand fredag 7 januar kl 1700 - 1900

Fakkeltog – Appeller – Underholdning


[ Les mer ] ( 05.01.2005 )
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 22. desember!
[ Les mer ] ( 08.12.2004 )
Siste nytt i automatsaken
Statsråd Svarstad Haugland har nettopp avsluttet sin pressekonferanse hvor Regjeringen fremlegger hvordan de vil arbeide videre med automatreformen.
[ Les mer ] ( 08.12.2004 )
Fordeling av stipend og arrangementsstøtte 2004
Idrettsrådets styre fordelte i styremøte 25. november kr 287.000 i stipend og arrangementsstøtte.
[ Les mer ] ( 01.12.2004 )
HØYRE ER PÅ RIKTIG SPOR I STADIONSAKEN
Idrettsrådet i Kristiansand fremmet 10. november muntlig i kulturstyret forslag om omdisponering av midlene som er satt av til opprustning av Kristiansand stadion. At man lar være å oppruste stadion er en logisk konsekvens av at kommunen bidrar med 60 mill kr i et nytt stadionanlegg som skal stå ferdig om 2 år.
[ Les mer ] ( 26.11.2004 )
Mat og prestasjon - Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere
Rapporten Mat og prestasjon - kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere fra Sosial- og helsedirektoratet ble nylig omtalt i Aftenposten
[ Les mer ] ( 25.10.2004 )
50.000 til Andreas Thorkildsen og KIF friidrett.
Idrettsrådets styre ønsker å gi Andreas Thorkildsen en solid honnør i form av et stipend på kr 25.000 for hans enorme innsats i Athen. IR verdsetter også det klubbarbeid som ligger bak en slik prestasjon, og tildeler derfor også hans gamle klubb, KIF friidrett kr 25.000. Vi gratulerer!!!                                                               Les tildelingsbrevet her:
[ Les mer ] ( 24.09.2004 )
Dans i 100 – Helse i hver swing
Det swinger i Kristiansand 22.-24. oktober. Dans i 100 er en festival som kombinerer en faglig vinkel med danseglede i praksis. Prøv deg på salsa, tango, magedans, folkedans, swing, line dance, disco mm.
[ Les mer ] ( 20.09.2004 )
Lokale aktivitetsmidler fordelt
Styret i idrettsrådet har nå fordelt de lokale aktivitesmidlene. I styremøtet 26. august ble kr 2.100.892 fordelt. Pengene ble fordelt etter kriterier som ble diskutert på møte med klubbene 18. august. Pengene utbetales fra Norges idrettsforbund, og forventes utbetalt innen 2 uker. Tildelingsbrev er tilsendt klubbene.


[ Les mer ] ( 17.09.2004 )
Idrettsstipend og arrangementsstøtte 2004
På idrettsrådets årsmøte 1. april ble det vedtatt å dele ut inntil kr. 300.000 i idrettsstipend og arrangementsstøtte. Stipendene kan tildeles enkeltutøvere/lag, trenere, ledere og klubber.

Arrangementsstøtte kan tildeles blant annet Europamesterskap, Nordisk Mesterskap, Landskamp, Norgesmesterskap, Distriktsstevner/turneringer.

[ Les mer ] ( 17.06.2004 )
Lokale aktivitetsmidler
Lokal aktivitesmidlerer nå fordelt på kommunene.

Kristiansand er i år tildelt 2.100.892!!

Det avholdes møte med alle klubber onsdag 18. august kl 1900 på Scandic hotell.

Idrettsrådets styre har utarbeidet forslag til fordelingskriterier. Disse skal diskuteres på møtet. Vedlagt ligger også opplysningsskjema som klubbene kan/bør fylle ut.


[ Les mer ] ( 17.06.2004 )
Idrettens andel av spillemidlene.
Regjeringen har i dag fordelt idrettens andel av spillemidlene. Den totale rammen for 2004 er på 1200 millioner, noe som er en økning på 150 millioner fra i fjor. - Midlene til anlegg styrkes, og prioriteringen av barn, ungdom og breddeidrett er også meget bra. Vi ser og at ordningen med de lokale aktivitetsmidlene er økt med vel 15 millioner. Min umiddelbare oppfatning er at dette er en veldig riktig ressursbruk, og et gledelig politisk signal, sier NIF-president Karl-Arne Johannessen til idrett.no.

( 03.05.2004 )
Dugnadsvett - fem kjøreregler for dugnad
Idrettsrådet får ofte henvendelser fra klubber vedrørende regler for dugnad. Vi har ikke kunne henvise til formelle regler for dette. Idrettsforbundet regelverk omhandler ikke denne type aktivitet. NIF har nå imidlertid utarbeidet noe de kaller "kjøreregler for dugnad" som beskriver hvordan klubbene bør forholde seg til slike aktiviteter.
[ Les mer ] ( 03.05.2004 )
Styret 2004 - 2005
Nytt styre i drettsrådet valgt på årsmøtet 1. april.
[ Les mer ] ( 20.04.2004 )
Søk Telenorfondet om støtte til ungdomsarbeid
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) og Telenor inngikk i fjor en avtale som gir idrettslag muligheter for å søke på midler for å forsterke sitt ungdomsarbeid.
[ Les mer ] ( 31.03.2004 )
Søk om spillemidler til utstyr innen 30. april
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger tilknyttet NIF kan søke om stønadsmidler til innkjøp av idrettsutstyr. I fjor mottok særforbund og idrettskretser over 2000 søknader med en samlet søknadssum på 61 millioner kroner. Dette viser at behovet for utstyrsordningen er stort. Mange lag fra Kristiansand mottok støtte i fjor.
[ Les mer ] ( 16.03.2004 )
Ny dopingliste
Antidoping Norge har sendt ut informasjon om oppdatert dopingliste.
[ Les mer ] ( 11.03.2004 )
Tilskudd til kultur og fritidsformål
Kristiansand kommune v/ fritidsetaten deler hvert år etter søknad ut midler til lag og organisasjoner. Mange klubber er berettiget til støtte, men søker ikke!  Benytt denne muligheten og søk NÅ! Fler av tildelingene har søknadsfrist 1. april.
[ Les mer ] ( 10.03.2004 )
Årsmøte i idrettsrådet
Idrettsrådet i Kristiansand avholder årsmøte torsdag 1. april kl 1900 i Randesund ILs lokaler på Sukkevann.
[ Les mer ] ( 01.03.2004 )
Midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater for året 2005
[ Les mer ] ( 25.02.2004 )
Frivillige organisasjoner kompenseres med 993 millioner kroner.

Frivillige organisasjoner får 933 millioner kroner fra Norsk Tippings fond som kompensasjon for at inntekter fra spilleautomatene faller bort. Kompensasjonen gjelder for året 2005 – som er det første året med enerett for Norsk Tipping på spilleautomater.
En egen forskrift om dette ble vedtatt i statsråd 20/2.


[ Les mer ] ( 25.02.2004 )
Søknad om momskompensasjon for klubber og lag
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har fått i oppgave å administrere momskompensasjonsordningen for idretten. Klubber og lag skal derfor sende sin søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2003 til NIF. Søknadsfristen er satt til 13. mars 2004. 


[ Les mer ] ( 24.02.2004 )
Kanal 24, adidas og Sport 1 gir utstyrsstøtte
Gjennom Sport 1 fondet kan enkeltpersoner, foreninger og idrettslag søke om utstyr. Riktig utstyr gir økt idrettsglede, og Kanal 24 ønsker å bidra til det i samarbeid med Sport 1 og adidas.

[ Les mer ] ( 24.02.2004 )
Kanal med idrettsmagasinet Lilleputt hver søndag
Kanal med idrettsmagasinet Lilleputt hver søndag  
Kanal 24 i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité lanserte søndag 1. februar det ukentlige idrettsmagasinet Lilleputt. Dette er et program som handler om det å komme seg opp fra sofaen og bevege seg.

[ Les mer ] ( 02.02.2004 )
Tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet

Det er på statsbudsjettet for 2004 avsatt 10 millioner kroner for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom støtte til frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen følges opp av Sosial- og helsedirektoratet under navnet ”Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak”.


[ Les mer ] ( 02.02.2004 )
Fordelingen av spillemidler til utstyr
Fordelingen av spillemidler til utstyr for 2003 er nå klar. Totalt er fem millioner kroner fordelt til idrettslagene, og intensjonen er å skape økt aktivitet gjennom tilskudd til kjøp av nytt utstyr. Responsen har vært formidabel - totalt er det kommet inn over 2000 søknader til særforbundene med en samlet søknadssum på over 60 millioner kroner.
[ Les mer ] ( 22.12.2003 )
Søk støtte fra Lindorff fondet.
Lindorff-fondet er opprettet i 2003 og skal hvert år dele ut midler rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen opp mot 20 år.
[ Les mer ] ( 09.12.2003 )
Tilskudd til idrettsarrangement
Frist for søknad om kommunalt tilskudd til arrangement er 15. desember.
[ Les mer ] ( 24.11.2003 )
Idrettsstipend og arrangementsstøtte
Idrettsrådets styre har nå fordelt stipend og arrangementsstøtte for 2003. Det kom totalt inn 46 søknader på idrettsstipend, 7 på trener/lederstipend, 8 på klubbstipend og 13 på arrangementsstøtte. Fordelingen finner du her:
[ Les mer ] ( 31.10.2003 )
Lokale aktivitetsmidler
Oversikt over tildeling til klubbene.
[ Les mer ] ( 20.10.2003 )
Aktivitetsmidlene er fordelt

Fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene for 2003 er nå foretatt av idrettsrådets styre.

Totalt kr 1.8101.177 er fordelt.

Her er brev til klubbene(sendes pr post).


[ Les mer ] ( 20.10.2003 )
Alle får dispensasjon fra regnskaps- og revisjonsplikt
Alle lotteriverdige organisasjoner har fått dispensasjon fra kravet om regnskap og revisjonsplikt. Dispensasjonen gjelder fra 2002 t.o.m. 2005.

Dispensasjonen innebærer at lotteriverdige organisasjoner ikke trenger å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Likevel skal det sendes prsregnskap til Lotteritilsynet med frist 1. november i år.


[ Les mer ] ( 16.10.2003 )
Spillemidler til utstyr
Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til kjøp av utstyr.
[ Les mer ] ( 10.09.2003 )
1,2 millioner kroner søker 26 unge talenter!
Nå har du sjansen til å utvikle ditt talent?
SR-Bank skal også i år gi bort 1,2 millioner kroner til unge talenter i fra Rogaland og Agder.

[ Les mer ] ( 27.08.2003 )
Innspill i valgkampen
Valgkampen er i gang. Hva ønsker idrettslagene å fokusere på? Hvilke saker skal idrettsrådet spesielt fronte? Gi innspill på mail: geir.thorstensen@idrettsradet.no
( 16.08.2003 )
Diskuter idrettspolitikk på nettet!
Har du spørsmål du vil stille partiene eller politikerne?  Vil du diskutere politikk før kommunestyre- og fylkestingsvalget?  Fredag 15.august åpner demokratitorget.no

[ Les mer ] ( 13.08.2003 )
Her kan du søke om støttemidler
Lurer du på hvor laget ditt kan søke om penger til forebyggende tiltak?
[ Les mer ] ( 31.07.2003 )
Søk Telenorfondet om støtte til ungdomsarbeid
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) og Telenor har inngått en avtale som gir idrettslag muligheter for å søke på midler for å forsterke sitt ungdomsarbeid.

[ Les mer ] ( 29.07.2003 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442