Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Aktivitetsguide Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Hva er aktivitetsguide
 Hvem kan få hjelp
 Jeg ønsker hjelp fra en aktivitetsguide
 Våre aktivitetsguider
Hva er aktivitetsguide
( 05.09.2019 )

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil Kristiansand Idrettsråd bidra til det.

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag.

 

Se filmen som forklarer hva en Aktivitetsguide er:

 

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetstuidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første måte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktivitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Aktivitetsguidene er en avlastning for trenere og ledere, og dekker et behov som ofte ikke trenere og ledere har kapasitet til.

 

«Vi skal legge forholdene til rette for å utvikle og styrke
sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet.»

 

 

    Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442