Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Idrettsstipend
 Arrangementsstøtte
 Gavepremie
 Driftstilskudd
 Variantbingo
 Lokale aktivitetsmidler
 2001
 2002
 Kristiansand Kommune
 Norges Idrettsforbund
 Spillemidler
Endring i tildeling 2000 - 2002
Idrettsrådet har nå klar en grafisk oversikt som viser endring i tildeling i perioden 2000- 2002.
[ Les mer ] ( 23.10.2002 )
Fordeling i Kristiansand 2002
De lokale aktivitetsmidlene ble fordelt etter en grundig gjennomgang av kriteriene med klubbene i Kristiansand, først med innspill etter årsmøtet i april, deretter plenumsmøte i sommer. Parallelt med en grundig bearbeiding i Idrettsrådets styre. Hele 81 lag og foreninger var berettiget støtte
[ Les mer ] ( 03.10.2002 )
Kriterier 2002 i Kristiansand
Ordningen med aktivitetsmidler skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Målgruppen er barn og ungdom(6-19 år). Som avtalt på idrettsrådets årsmøte 9. april ble det avholdt et møte for idrettsklubbene i Kristiansand vedrørende årets fordeling på Hotell Fregatten
[ Les mer ] ( 15.08.2002 )
NIFs Anbefalinger 2002: Aktivitetsmidlene
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har nå kommet med sine anbefalinger for tildeling av de lokale aktivitetsmidlene. Sjekk retningslinjene fra Kultur- og kirkedepartementet, NIFs anbefalinger og den fylkesvise og kommunale oversikten. Midlene er på 86 millioner i år, mot 84,3 millioner i fjor.
[ Les mer ] ( 11.06.2002 )
KKDs anbefalinger 2002: Tilskudd til lokale lag og foreninger
Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har ved årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 26. april, avsatt 86 mill kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).
[ Les mer ] ( 11.06.2002 )
Rapport fra Rogalandsforskning
Rapporten om lokale aktivitetsmidler er utarbeidet av Rogalandsforskning, og baserer seg på intervjuer med 21 idrettslag, 20 rådsleder og 12 representanter fra idrettskretsene.
[ Les mer ] ( 25.04.2002 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442