Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Idrettsstipend
 Arrangementsstøtte
 Gavepremie
 Driftstilskudd
 Variantbingo
 Lokale aktivitetsmidler
 2001
 2002
 Kristiansand Kommune
 Norges Idrettsforbund
 Spillemidler
Orientering til klubbene
Utbetalingen av aktivitetsmidlene ble for 2001 usedvanlig sent utbetalt til klubbene i Kristiansand. Kristiansand Idrettsråd (IR) mottok i desember en umasse med telefoner i sakens anledning og finner det derfor nå naturlig å redegjøre for saksgangen og det arbeidet som er gjennomført.
[ Les mer ] ( 26.02.2002 )
Rapport lokale aktivitetsmidler 2001
NIFs rapport om de lokale aktivitetsmideler for 2001 er nå klar. Idrettsrådet i Kristiansand fordelte hele 1 440 100 kr til idrettslagene i kommunen.
[ Les mer ] ( 05.03.2002 )
Brev fra Kulturdepartementet 25. mai 2001 (Utdrag)
Departementet har ved årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 27. april d.å., avsatt 82,4 mill kr til tilskudd til lokale idrettslags arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).
[ Les mer ] ( 26.02.2002 )
Brev fra NIF 31. mai 2001 (Utdrag)
Penger til idrettslagene er underveis! Ordningen med de lokale aktivitetsmidlene fortsetter. Grunnlag for ordningen, de overordnede føringer og en oversikt over beløp til fordeling gjennom idrettsrådene i deres fylke, er vedlagt.
[ Les mer ] ( 26.02.2002 )
Lokale aktivitetsmidler i Kristiansand
De Lokale aktivitetsmidlene for 2001 i Kristiansand ble fordelt etter følgende prioriterte kriterier:
[ Les mer ] ( 26.02.2002 )
Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442