Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Idrettsstipend
 Arrangementsstøtte
 Gavepremie
 Driftstilskudd
 Variantbingo
 Lokale aktivitetsmidler
 2001
 2002
 Kristiansand Kommune
 Norges Idrettsforbund
 Spillemidler




Spillemidler
( 27.02.2002 )

Hvem kan søke

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. For slike sammenslutninger gjelder, blant annet, at vedtektene må inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. Vedtektene skal forhåndsgodkjennes av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere (jf. St. meld. nr. 14 (1999-2000)).

Bare kommune, eventuelt fylkeskommune, godtas i regelen som søkere om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader, f.eks. svømme- og idrettshaller.

Klikk her for ytterligere informasjon.

    Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442