Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Idrettsstipend
 Arrangementsstøtte
 Gavepremie
 Driftstilskudd
 Variantbingo
 Lokale aktivitetsmidler
 2001
 2002
 Kristiansand Kommune
 Norges Idrettsforbund
 Spillemidler
Driftsstilskudd Idrettslag
( 26.02.2002 )

Retningslinjer vedtatt på IR's årsmøte 30.03.89

Hvem kan søke om tilskudd

 1. Adm.tilskudd til idrettslagene gis til generell drift og administrasjon av klubben.
 2. Berettiget til tilskudd er alle idrettslag som er registrert som enkeltlag i Norges Idrettsforbund og hjemmehørende (registrert) i Kristiansand kommune.

  Laget må drive aktiviteter for barn og ungdom under 25 år.

 3. Søknader fra lag som ikke er berettiget tilskudd etter pkt. 2 kan bli underlagt særskilt behandling

Saksgang

 1. Søknader om tilskudd sendes gjennom Idrettsrådet på spesielt søknadsskjema innen 1. oktober hvert år.
 2. Kun hovedlaget kan søke om tilskudd, ikke enkeltgrupper i laget.
 3. Ved søknaden skal følge nøyaktig, ajourført liste pr. 1.1. samme år over fullt betalende, aktive enkeltmedlemmer med navn og fødselsår.
 4. Revidert regnskap fra siste år legges også ved søknaden.
 5. Dersom søknadsfristen ikke overholdes og medlemslister samt regnskap ikke er ajour, kan ikke tilskudd påregnes. Feilinformasjon i søknaden kan medføre 2 års utestengning fra tilskudd.
 6. Administrasjonen i IR foretar innstilling overfor styret til fordeling av tilskuddene.Endelig tildeling skjer etter vedtatt av styret i IR.

Kriterier

 • Tilskuddets størrelse til hvert lag fastsettes etter følgende nøkkel:

70% ut fra medlemsmasse (aktive, enkelt registrerte betalende medlemmer under 25 år).

10% ut fra aktivitetsbredde (utover en aktivitet/særidrett/gruppe uansett alder).

20% justeringer (etter skjønn).

Totaltilskuddet beregnet pr. medlem kan ikke overstige 1/3 av gjennomsnittet av medlemskontingent/treningsgebyr pr. medlem.

 • Justeringsposten fordeles skjønnsmessig, men her er intensjonen å fange opp eventuelle åpenbare skjevheter i fordelingen under de øvrige punkter.

Her tas også hensyn til spesielle tiltak som lagene driver, som for eksempel tilbud til eldre, funksjonshemmede o.a.

 • Dersom ikke slike skjevheter foreligger, fordeles beløpet etter aktivitet og regnskap.

Generelt

Intensjonen med driftstilskudd til idrettslagene er å stimulere til øket innsats for å få stadig større grupper av befolkningen aktivt med i helse og trivselsfremmede idrett og å øke aktivitetene i lagene.

 

    Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442