Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Kommunens Handlingsplan
( 21.02.2002 )

Kommunens handlingsprogram viser hva som kommunen mener er økonomisk gjennomførbart i kommende 4-årsperiode. I

110.1. Søknader til fylkeskommunen om SPILLEMIDLER

10.1.1. Prioritert søknadsliste for ORDINÆRE anlegg (idrett, friluftsliv og rehabilitering) 2011-2014 (innenfor rammen).

K= kommunale midler        P= private midler

PriNr.

Anlegg

Annleggs

enhets. nr.

Sted

Total

kostnad

i 1000 kr.

Maksimal sats for

spillemidler

 

Antatte Årlige drifts-

utgifter

Tidligere investeringer opp til og med 2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

K

 P

K

P

K

P

K

P

K

P

1

Flerbrukshall

1001001609

Flekkerøy

21 903

7 000

810

19 607

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Skifte dekke fotballbane

1001014001

Solvika

6 000

2 500

60

6 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dojo – kampsport

Treningssal

1001004313

Karuss

3 011

700

 

 

3 011

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rehabilitering orienteringskart

1001025901

Skråstadheia

453

151

 

 

 

151

151

 

 

 

 

 

 

5

Rehab klubbrom

1001031904

Sukkevann

6 980

700

 

 

6 980

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Skifte dekke fotballbane

1001004202

Fiskaa/Amfi

7 500

1 000

 

 

7 500

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Flerbrukshall

1001001907

Møvig

28 265

7 000

810

27 765

500

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Kunstgressbane

1001011204

Presteheia

7 250

2 500

130

6 750

500

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sandhånd-ballbane

1001017613

Gimle

515

171

 

 

 

 

515

 

 

 

 

 

 

10

Skifte dekke fotballbane

1001011901

Justvikbanen

2 828

1 415

60

2 500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Flerbrukshall

1001008512

Torridalshallen

28 910

7 000

1 025

26 910

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Sosialt areal hall

1001008512

3 285

400

 

3 285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Styrkerom

1001008513

3 179

700

 

3 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Skifte dekke fotballbane

1001008502

Torridal

7 000

2 500

150

7 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

7’er kunstgressbane

1001023902

Kartemyr/

Vestheiene

5 750

1 000

90

5 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

7’er kunstgressbane

1001007907

Krosseveien/

Grim

4 000

1 000

90

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Rehab

1001017501

Odderneshallen

6 300

2 100

 

6 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Garderober

1001034402

Kongsgård

4 551

700

56

4 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


PriNr.

Anlegg

Annleggs

enhets. nr.

Sted

Total

kostnad

i 1000 kr.

Maksimal sats for

spillemidler

 

Antatte Årlige drifts-

utgifter

Tidligere investeringer opp til og med 2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

K

 P

K

P

K

P

K

P

K

P

19

Omlegging til kunstgress

1001000104

Voie 7’er bane

1 300

650

 

1 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Omlegging til kunstgress m/lys

1001034803

Holte 7’er bane

1 900

950

 

1 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rehab banedekke

1001031902

Sukkevann

3 500

1 750

 

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Omlegging kunstgress/

amerikansk fotball

1001004308

Karuss

3 500

1 600

 

2 900

300

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Flerbrukshall

1001040201

Havlimyra

  42  800

7 000

1 025

42 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Sosialt areal hall

1001040204

4 280

400

 

4 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Styrketrenings-rom

1001040203

4 250

700

 

4 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Bordtennis/dans/oppvarming

1001040202

7 450

700

 

7 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

7’er Kunstgressbane

1001040205

Havlimyra

4 295

1 000

90

4 295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Ridesti Jegersberg

1001016702

Jegersberg

3 300

700

 

3 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Rulleski/rullestol-løype

 

Kongsgård-jordene

3 840

700

Må beregnes

3 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Skifte dekke fotballbane

1001015101

Vardåsen

1 700

566

 

1 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Speedwaybane

1001034903

Skibåsen

3 500

700

 

3 200

300

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Idda arena

Ishall 

1001007405

 

Idda Grim

110 174

10 000

 

2 123

 

55 087

 

55 087

 

 

 

 

 

 

 

33

Idda arena Flerbrukshall

1001007406

Idda Grim

41 167

7 000

 

20 583

 

20 584

 

 

 

 

 

 

 

34

Idda arena Curlinghall

1001007407

18 700

6 500

 

9 350

 

9 350

 

 

 

 

 

 

 

 

PriNr.

Anlegg

Annleggs

enhets. nr.

Sted

Total

kostnad

i 1000 kr.

Maksimal sats for

spillemidler

 

Antatte Årlige drifts-

utgifter

Tidligere investeringer opp til og med 2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 K

  P

 K

P

 K

P

 K

P

K

P

35

Idda arena Styrkerom

1001007408

2 298

300

 

1 149

 

1 149

 

 

 

 

 

 

 

36

Idda arena Dans/Oppvarm-ing.

1001007409

4 007

700

 

2 003

 

2 004

 

 

 

 

 

 

 

37

Idda arena Dojo

1001007410

7 824

700

 

3 912

 

3 912

 

 

 

 

 

 

 

38

Idda arena Ekstra garderobe

1001007411

3 332

700

 

1 666

 

 1 666

 

 

 

 

 

 

 

39

Startbu

1001040601

Kjeltringholmen

1 000

333

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

40

Brygge

1001040602

1 180

393

 

 

 

 

1 180

 

 

 

 

 

 

41

Løpedekke med mer.

 

Kristiansand Stadion

5 500

1 500

 

 500

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

42

Flerbrukshall

 

Hellemyr

Ikke kostnads-beregnet

7 000

1 025

500

 

 

 

x

 

x

 

x

 

43

Miniatyrskyte-bane v/hall

 

Hellemyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

44

Flerbrukshall

 

Østsiden av byen

Ikke kostnads-beregnet

7 000

1 025

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

45

Skytebaner

 

Farvannet

x

6 900

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

46

Miniatyr-

skytebane

 

Sukkevanns-

parken

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

47

Svømme – badeanlegg og arrgangements-hall

 

Tangen

x

Etter særskilt vurdering

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

10.1.2. Søknad om statsstøtte til LOKALE KULTURBYGG 2011-2014 (innenfor rammen):

Nr.

Anlegg

Sted

Total

kostnad

i 1000 kr.

Maksimal sats for

spillemidler

 

Antatte Årlige drifts-

utgifter

Tidligere investeringer opp til og med 2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

1

Kulturdel

Torridal skole

11 000

1 000

 

11 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.3. Prioritert søknadsliste for NÆRMILJØANLEGG 2011 – 2014 (innenfor rammen):

NÆRMILJØANLEGG  innenfor rammen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Nærmiljøanlegg

Annleggs-

enhets. nr

Sted

Total

kostnad

i

1000 kr.

Søknads-

beløp

Spille-midler

 

Antatt Årlige

drifts-

ut-gifter

Tidligere investeringer opp til og med 2010

2011

2012

2013

2014

Spesifika-sjoner

 

 

 

 

 

 

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

 

1

Flerbruksløkke kunstgress

 1001040501

Vardåslia Vel

(på gammel

grusløkke ved nr. 19)

550

200

5

 

 

15

385

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

2

Flerbruksløkke

1001015103

Vardåsen

506

200

3

506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

3

Flerbruksområde

Løp/kast

1001015104

Vardåsen

519

200

3

519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

4

Flerbruksanlegg

 1001015102

Rødhettesvei brl. Sømsløkka v/Vardåsveien

440

200

5

 

        240

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

5

Flerbruksområde for fysisk aktivitet

 1001004207

Amfi Vågsbygd sentrum AS (ved Fiskå skole)

979

200

10

 

        779

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

    6

Flerbruksanlegg for grunnleggende bevegelser del 2

 1001040102

Dvergsnes skole (i skolegården)

380

             190

          5

 

 

      190

 

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

7

fFlerbruksløkke med gummidekke

 1001001615

Berge og Andås Vel  (i friområde Andåsv.102)

500

200

10

60

            ?

30

?

?

        ?

 

 

 

 

Fornyet 2010

 

   8

Flerbruksområde kunstgress

 1001031913

RIL (ved Sukkevann idrettspark)

400

200

5

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

Fornyet 2010

 

    9

Hoppbakke K-8 plast

 1001011708

Fagerholt skole

400

200

3

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  10

Flerbruksbane asfalt

1001040901

Øvre Slettheia skole

420

200

3

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  11

Flerbruksområde asfalt for ballspill og skate

1001040903

Øvre Slettheia bomiljø

400

200

2

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  12

Anlegg for bevegelse del 1

1001023107

Lovisenlund skole

400

200

2

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  13

Aktivitetsløkke kunstgress

1001015606

Kristiansand Feriesenter Dvergsnes-tangen

440

200

5

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  14

Flerbruksområde for nettspill (gummi) og sandvolley

1001040902

Øvre Slettheia bomiljø

400

200

3

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  15

Anlegg for bevegelse del 1

1001001809

Sjøstrand skole

400

200

2

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  16

Anlegg for bevegelse

1001037804

Tordenskjolds-gate skole

200

100

1

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  17

Flerbruksområde grus for ballspill og aking inkl. lys

1001040904

Øvre Slettheia bomiljø

400

200

3

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

NY 2010

  18

Anlegg for bevegelse del 2

1001023108

Lovisenlund skole

400

200

2

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

NY 2010

  19

Anlegg for bevegelse

1001008605

Mosby skole

220

110

1

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

NY 2010

  20

Flerbruksløkke kunststoffdekke

1001037604

Odderhei 2 Velforening

(på ”gammel” asfaltløkke)

288

144

3

 

 

 

 

 

144

 

 

 

 

NY 2010

 

 

 

    Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442