Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Lokale aktivitetsmidler
( 17.06.2004 )

Lokal aktivitesmidlerer nå fordelt på kommunene.

Kristiansand er i år tildelt 2.100.892!!

Det avholdes møte med alle klubber onsdag 18. august kl 1900 på Scandic hotell.

Idrettsrådets styre har utarbeidet forslag til fordelingskriterier. Disse skal diskuteres på møtet. Vedlagt ligger også opplysningsskjema som klubbene kan/bør fylle ut.

 

 

 

 

Til idrettsklubbene i Kristiansand

 

 

 

Kristiansand 17. juni 2004.

 

 

MØTE VEDR. LOKALE AKTIVITETSMIDLER

 

 

Lokale aktivitetsmidler for 2003 er nå fordelt på kommunene. Kristiansand får i år kr 2.100.892. Retningslinjene fra Kultur- og kirkedepartementet, samt anbefalingene fra NIF om hvordan tildelingen bør foretas finnes på NIFs internettside www.nif.idrett.no.

 

Ordningen skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Målgruppen er barn og ungdom(6-12 år)

 

Som avtalt på idrettsrådets årsmøte 1. april blir det nå avholdt møte for idrettsklubbene i Kristiansand vedrørende årets fordeling.

 

Møtet blir avholdt på Scandic Hotell onsdag 18. august kl 1900.

 

Idrettsrådet har laget et utkast til modell for tildeling som kan være et utgangspunkt i diskusjonen.

 

1.        Hodestøtte. Minimum 40%  av totaltildelingen. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til 13-19 år.

 

2.        Idrettsskoler. Inntil 20%.

 

3.        Spesielle tiltak. Inntil 40%.

Har klubben gjennomført spesielle tiltak for grupper med spesielle behov, f.eks funksjonshemmede, innvandrere.

 

4.        Tilskudd til utdanning/utvikling av kompetanse. Inntil 5%.

 

5.        Oppstart nye idretter, revitalisering av eksisterende idretter Inntil 5%.

 

6.        Idrettsrådets frie disposisjon. Inntil 5%.

 

7.        Minstebeløp for tildeling settes til kr 1.000.

 

8.        Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de i fjor hadde aktivitet for aldersgruppen 6-19 år.

 

9.        Idrettsrådet innhenter opplysninger om lagenes aktiviteter i form enkelt spørreskjema.

Innleveringsfristen settes her til 1. august.

 

10.     Klubbene oppfordres fortløpende å informere ekstraordinære tiltak for grupper som er stønadsberettiget.

 

11.     Innenfor overstående rammer er det mulig for idrettsrådet å tilfredsstille alle anbefalinger gitt av NIF og KKD med hensyn til tildelingen av aktivitetsmidler for 2002.

 

12.     Det er også mulig å gi innspill til tildelingen skriftlig. Dette kan gjøres til idrettsrådets adresse: PB 451, 4664 Kristiansand, eller mail  innen 13. august.

 

 

Påmelding til møtet kan skje til:

 

Idrettsrådet, pb 451, 4664 Kristiansand, eller e-post: geir.thorstensen@idrettsradet.no

 

 

OPPLYSNINGSSKJEMA FOR IDRETTSKLUBBER I KRISTIANSAND

 

 

Fordelingen av aktivitetsmidlene fra kulturdepartementet forutsetter at idrettsrådene sitter inne med en del opplysninger om klubbene. Vi ber derfor om at det etter beste evne gis opplysninger om klubben og klubbens drift. På denne måten håper vi å kunne kvalitetssikre fordelingen.

Dersom vi ikke får inn opplysninger fra klubbene, er det ikke sikkert vi har grunnlag for å tildele støtte som klubben har rett til å få! Send gjerne også med klubbens årsmelding.

 

 

1.      Idrettsskole.

-         Driver klubben idrettsskole?………………..

-         Er idrettsskolen godkjent av NIF/Vest-Agder idrettskrets?………………..

-         Hvor mange deltakere er det på idrettsskolen?………………..

 

       Vennligst vedlegg årsrapport og regnskap for idrettsskolen fra foregående år.

 

 

2.      Spesielle tiltak.

Har klubben gjennomført, eller planlegger å gjennomføre spesielle tiltak, oppstart av nye idretter, revitalisere aktiviteter osv?

Beskriv med aldersgruppe, antall deltakere, aktivitet osv.

 

 

3.      Intern opplæring.

Har klubben gjennomført, eller planlegger å gjennomføre relevant intern opplæring.

      Beskriv med emne, antall deltakere, varighet osv.

 

4.    Andre opplysninger som kan være relevant i forhold til tildelingen.

    

 

 

Klubbens navn:……………………………………………………

 

Klubbens kontonummer:………………………………………….

 

e-mailadresse:…………………………………………………….

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet:……………………………

 

 

Vennligst send skjemaet så snart som mulig innen 13. august.

 

Skjemaet sendes:

e-post: geir.thorstensen@idrettsradet.no  eller

Idrettsrådet i Kristiansand

Postboks 451

4664 Kristiansand

 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442