Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Søk om spillemidler til utstyr innen 30. april
( 16.03.2004 )

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger tilknyttet NIF kan søke om stønadsmidler til innkjøp av idrettsutstyr. I fjor mottok særforbund og idrettskretser over 2000 søknader med en samlet søknadssum på 61 millioner kroner. Dette viser at behovet for utstyrsordningen er stort. Mange lag fra Kristiansand mottok støtte i fjor.


Det er kun lag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF som kan stå som søkere. I fleridrettslag skal de enkelte gruppene i laget sende sine søknader til sine respektive særforbund. Frist er 30. april 2004. Mer under.

I 2003 ble det utdelt fem millioner kroner i utstyrsmidler. Rammen for 2004 vil være klar 30. april.

Det kan maksimalt søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende innkjøpspris. De resterende midlene må lagene selv skaffe til veie. Dette innebærer at lagene må være sikre på at den resterende finansieringen er plass før lagene sender inn sine søknadskjemaer.

Fristen lag og foreninger har for å sende inn søknader til sine respektive særforbund (barneidrettsskoler sender skjemaene direkte til sin krets) er fredag 30. april. NIF tar sikte på å starte utbetalingene til særforbund og idrettskretser medio juni. Etter å ha mottatt kjøpskvittering vil disse fortløpende starte med utbetaling til de klubber som har fått innvilget sine søknader.

Alle landets kommuner og fylkeskommuner er orientert om ordningen.

De lag som ikke har mottatt søknadsskjemaer, kan laste dem ned her. Informasjon om ordningen kan lastes ned her, mens liste over kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser kan lastes ned her.

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442