Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Aktivitetsmidlene er fordelt
( 20.10.2003 )

Fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene for 2003 er nå foretatt av idrettsrådets styre.

Totalt kr 1.8101.177 er fordelt.

Her er brev til klubbene(sendes pr post).

Til klubbene

 

 

FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2003.

 

Fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene for 2003 er nå foretatt av idrettsrådets styre.

Totalt kr 1.8101.177 er fordelt.

 

Prosessen har vært som følger:

 

  1. 8. april. Informasjon på IRs årsmøte vedrørende aktivitetsmidlene, og om at det ville bli innkalt til allmøte med klubbene senere.
  2. 18. juni. Innkalling til allmøte med klubbene. Innkallingen inneholdt forslag til fordelingskriterier, samt oppfordring om innspill i forkant av allmøtet.

Vedlagt var også informasjonsskjema hvor IR ba om noen opplysninger om klubbens drift i forhold til de foreslåtte tildelingskriterier.

  1. 21. august. Allmøte med klubbene. Ca 30 personer fra 20 klubber møtte frem. Forslag til kriterier ble gjennomgått, og klubbene kom med sine innspill. Man ble på møtet enig om følgende fordelingsramme:

-          1.  Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til aldersgruppen

          13-19 år.

-          2.  Spesielle tiltak max 40%

-          3.  Barneidrettskoler max 20%

-          4.  Utdanning/utvikling av kompetanse max 10%

-          5.  Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5%

-          6.  Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5%

-          7.  Minimumsbeløp kr 1.000.

  1. 26. august. Kriteriene godkjennes av IR styret.
  2. 27. august. IRs arbeidsutvalg starter arbeidet med å laget et forslag til fordeling av midlene.
  3. 30. september. AUs forslag behandles i IR styret, og vedtak på fordeling foretas.
  4. 3. oktober. Brev med beskrivelse av fordelingsprosessen, samt fordelingsliste sendes Vest – Agder idrettskrets. VAI skal godkjenne at formalitetene er fulgt i fordelingsprosessen, og deretter sende fordelingslisten til utbetaling.

 

Vi forventer at klubbene har pengene på konto innen 2-3 uker.

 

Vedlagt vil dere finne

-         oversikt over midler klubben er tildelt og på hvilke kriterier de er tildelt.

-         oversikt over hvilke beløp som er utbetalt på de ulike kriterier.

-         oversikt over hva alle klubbene har fått totalt.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Idrettsrådet i Kristiansand

 

Geir Thorstensen

Daglig leder  

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442