Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Spørreundersøkelse
( 13.12.2013 )

Bystyret vil avholde en idrettspolitisk debatt i bystyret 22, januar. I den forbindelse skal idrettsrådet gi politikerne informasjon om idretten i Kristiansand. For å ha et best mulig grunnlag har vi sendt klubbene et spørreskjema som vi ber dem utfylle. Svarfrist for å bli med i undersøkelsen er 5. januar. Spørreskjemaet finner du her.

IDRETTSRÅDETS SPØRRESKJEMA

 

KLUBB: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

NAVN OG VERV PÅ UTFYLLER:…………………………………………………………………………………………………

 

Idrettspolitisk debatt

I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 har bystyret bedt om at det avholdes en større idrettspolitisk debatt der «kommunens satsing på idrett settes i en større sammenheng».

Debatten blir også viktig med tanke på kommunens budsjetter de kommende år.

 

Idrettspresident Børre Rognlien holder innlegg som innleder debatten i bystyret. Idrettsrådet skal informere politikerne i forkant om tilstanden i Kristiansandsidretten og utfordringene klubbene har.

 

I den forbindelse er det vesentlig for IR å vite hvor skoen trykker ute i klubbene. Hva slags forhold må bedres for at klubbene skal fungere best mulig og drive mange og gode aktiviteter for barn og ungdom i Kristiansand?

 

Vi setter pris på om skjemaet fylles ut etter beste evne. Resultatene vil som sagt bli brukt overfor politikere i bystyredebatten 22. januar, samt i forbindelse med kommunens handlingsprogram.

 

 

 

 

 

 


Bruk eventuelt baksiden til å lage mer utfyllende kommentarer til spørsmålene!

 

 

1.      Hva var klubbens totale driftskostnader for 2012? …………………………………………………….

 

2.      Hva var klubbens driftsresultat for 2012?........................................................................

 

3.      Hvor stor egenkapital har klubben? …………………………………………………………………………..

 

4.      Vennligst angi klubbens 5 viktigste inntektskilder i kr og prosent(inkl. egenandeler)

1……………………………………

2……………………………………

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

 

5.      Hvor stor andel av klubbens driftsinntekter kommer fra kommunal støtte(NB! ikke prosjektmidler)………………………………………………………………………….

 

6.      Hvor stor andel i kr og prosent er hall- og lokalleie til kommunen?................................

 

7.      Hvor mye betales til andre enn kommunen for treningstid?(kr og %)..............................

 

8.      Har klubben inntekter fra Grasrotandelen, og eventuelt hvor mye(kr og i %)…………

 

9.      Hva er den viktigste utfordringen for din klubb i fremtiden for å opprettholde eller øke aktiviteten – og har dette eventuelt noen økonomiske konsekvenser?.............................………………………………………………………………………………..

 

10.  Andre faktorer av økonomisk art som påvirker eller kan påvirke klubbens aktivitetsnivå?..................................................................................................................

 

 

Skaler fra 1-6 følgende( 6 er best)

 

1

2

3

4

5

6

Vet ikke

11.  Hvordan vil du betegne den økonomiske situasjonen i din klubb skalert fra 1-6?(6 er best – kryss av)

 

 

1

2

3

4

5

6

Vet ikke

12.  I hvor stor grad innfrir kommunen klubbens forventninger når det gjelder driftstilskudd?  Kryss av.                                                                 

                                       

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Vet ikke

13.  I hvor stor grad innfrir kommunen klubbens behov når det gjelder idrettsanlegg og treningstid?                                              

 

1

2

3

4

5

6

Vet ikke

14.  I hvor stor grad vil klubben benytte seg av mulighetene til å søke på offentlige midler for å drive folkehelseaktiviter?                      

 

 

15.  Hva er viktigst for din klubb? Ranger fra 1-5(1 er det viktigste)

·        større driftsstøtte fra kommunen…………….

·        all trening gratis……………………………..

·        bedre treningstider………………………….

·        mer anlegg/mer trening……………………..

·        fjerne arrangementsavgiften………………...

 

16.  Er det andre forhold du mener er viktig for idretten?

 

 

 

 

Skjemaet returneres til:

Kristiansand idrettsråd

pb 451

4664 Kristiansand

eller på mail: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no

innen 5. januar.

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442