Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Lokale aktivitetsmidler 2013
( 20.05.2013 )

Klubbene kan nå søke om lokale aktivitetsmidler(LAM) for 2013. Pengene fordeles av idrettsrådet til klubber i Kristiansand som har medlemmer i aldersgruppen 6-19 år. Alle klubber som har medlemmer i denne aldersgruppen får hodestøtte basert på innrapporterte medlemstall i idrettsregistreringen 41/12-2012. Det gis også støtte til barneidrettsskoler(godkjent av NIF), utdanningstiltak, spesielle tiltak for inkludering, oppstart/revitalisering av ny idrett. For å kunne fordele penger etter disse kriteriene trenger vi informasjon om klubbenes drift og aktiviteter. Kriterier og søknadsskjema ligger vedlagt. Frist for innsending av opplysninger er 1. juli.

SØKNAD OG OPPLYSNINGSSKJEMA FOR IDRETTSKLUBBER I KRISTIANSAND

 

 

Fordelingen av aktivitetsmidlene fra kulturdepartementet forutsetter at idrettsrådene sitter inne med en del opplysninger om klubbene. Vi ber derfor om at det etter beste evne gis opplysninger om klubben og klubbens drift. På denne måten håper vi å kunne kvalitetssikre fordelingen. Dersom vi ikke får inn opplysninger fra klubbene, er det ikke sikkert vi har grunnlag for å tildele støtte som klubben har rett til å få! Send gjerne også med klubbens årsmelding.

 

1.      Idrettsskole.

-         Driver klubben idrettsskole?………………..

-         Er idrettsskolen godkjent av NIF/Vest-Agder idrettskrets?………Når:..…..

-         Hvor mange deltakere er det på idrettsskolen?………………..

 

       Vennligst vedlegg årsrapport og regnskap for idrettsskolen fra foregående år.

 

2.      Spesielle tiltak.

Har klubben gjennomført, eller planlegger å gjennomføre spesielle tiltak rettet mot aldersgruppen 6-19 år, oppstart av nye idretter, revitalisere aktiviteter osv?

Beskriv med aldersgruppe, antall deltakere, hva slags aktivitet osv.

 

3.      Utdanning/opplæring.

Har klubben gjennomført relevant utdanning/opplæring.

Beskriv med emne/kursnavn, navn på deltakere, tidsrom, varighet, eventuelt oppnådd kompetanse osv.(dette er obligatorisk for å få støtte)

 

Navn

Tidsrom

Varighet/ant timer

Oppnådd kompetanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Andre opplysninger som kan være relevant i forhold til tildelingen.

    

 

 

 

 

Klubbens navn:……………………………………………………

 

Klubbens kontonummer:………………………………………….

 

e-mailadresse:…………………………………………………….

 

Navn på den som har fylt ut skjemaet:……………………………

 

 

Vennligst send skjemaet til oss innen 1 juli.

Skjemaet sendes:  e-post: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no

eller Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand

 

 

 

 

Til idrettsklubbene i Kristiansand

 

 

 

Kristiansand 12. mai 2013.

 

 

VEDR. LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2013

 

 

Ordningen skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Målgruppen er barn(6-12) og ungdom(12-19 år).

 

Idrettsrådets styre baserer tildelingen på de kriterier som tidligere år er utarbeidet av styret og klubbene. Vi følger samme kriterier som i tildelingene de 8 siste år.

 

  1. Hodestøtte. Minimum 40%  av totaltildelingen. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til 13-19 år.

 

  1. Idrettsskoler. Inntil 20%.

 

  1. Spesielle tiltak. Inntil 40%.

Har klubben gjennomført spesielle tiltak for grupper med spesielle behov, f.eks funksjonshemmede, innvandrere, lavterskeltilbud.

 

  1. Tilskudd til utdanning/utvikling av kompetanse. Inntil 5%.

 

  1. Oppstart nye idretter, revitalisering av eksisterende idretter/aktiviteter Inntil 5%.

 

  1. Idrettsrådets frie disposisjon(til klubbene). Inntil 5%.

 

  1. Minstebeløp for tildeling settes til kr 1.000.

 

  1. Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de i fjor hadde aktivitet for aldersgruppen 6-19 år.

 

  1. Idrettsrådet innhenter opplysninger om lagenes aktiviteter i form enkelt opplysningsskjema.

 

 

 

Vedlagt ligger opplysningsskjema til utfylling. Send gjerne på mail: geir.thorstensen@idrettsforbundet.no

 

 

 

Innleveringsfristen er 1. juli

 

 

 

 

Idrettsrådet i Kristiansand

 

Geir Thorstensen

Daglig leder

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442