Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Kandidater til styret i Vest - Agder idrettskrets
( 02.01.2012 )

Valgkomiteen ønsker innspil fra klubbene.

Idrettskretstinget 2012 gjennomføres lørdag 21 april.

 

Valgkomiteen i idrettskretsen er i gang med sitt arbeid. Alle tillitsverv er valgt for en tingperiode (2 år)

 

I henhold til idrettskretsens lov §11 pkt 9 er følgende på valg ved hvert idrettskretsting:

-       Leder

-       Nestleder

-       4 styremedlemmer

-       3 varamedlemmer – som skal velges som 1.,2.,3. varamedlem

-       Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlem

-       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem (styret fremmer forslag)

Følgende kriterier gjelder for styresammensetning:

  • Styresammensetningen skal følge NIFs lover §2-4 mht kjønnsfordeling.
  • Valgkomiteen skal prioritere å få til en god aldersfordeling og det oppfordres til å rekruttere ungdom inn i styret.
  • Styresammensetningen bør også gjenspeile befolkningen mht personenes geografiske spredning, bakgrunn og erfaring fra organisasjonsarbeidet.

 

Arbeidsfordeling i valgkomiteen – kommuneansvar for å finne kandidater:

 

Kristiansand , Vennesla

Bente Økland

Songdalen, Søgne, Marnardal, Åseral

Helge Andersen

Mandal,Lindesnes, Audnedal, Hægebostad og Lyngdal

Doris Høyland

Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal.

Arnt Abrahamsen

 

Valgkomiteen ønsker en tilbakemelding fra den enkelte. Å svare positivt betyr ikke at du er valgt. Kretstinget er avgjørende instans og her kan det også bli foreslått andre kandidater

 

Svarfrist til valgkomiteen settes til 24 januar 2012. Mailadresse til valgkomiteens medlemmer:

-       arnt.abrahamsen@c2i.net

-       doris.hoyland@vaf.no

-       bente.okland@sonnico.no

-       Helge Andersen postadresse: Buheiveien 17, 4640 Søgne

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442