Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Grasrota sender klagebrev til Giske
( 18.10.2007 )

Prosessen og resultatet vedrørende fordelingen av overgangsmidlene("automatmidlene") var langt i fra grasrotas ønsker. Idrettsrådene ønsker at overgangsmidlene i hovedsak skal tilfalle lokal aktivitet, dvs idrettslagene.

Flere idrettsråd, deriblant Kristiansand, har derfor forfattet et brev til KKD hvor vi uttrykker vår misnøye med NIFs vedtak om fordeling av midlene som kun gir 30% til lagene.

Se også avisartikkel i Aftenposten 18/10-07.

Idrettsrådenes brev:

 

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET

KULTURMINISTEREN

postboks 8030 Dep,

0030 Oslo

                                                                                                          17.oktober 2007

 

ANGÅENDE FORVALTNING AV EKSTRA SPILLEMIDLER 2008 – 2009 -

OVERGANGSORDNINGEN.

 

Det vises til debatten rundt forvaltningen av de ekstra spillemidler Kultur- og Kirkedepatementet (KKD) har bevilget for 2008 og 2009.

 

Årsaken til at idrettsrådene ser behov for denne henvendelsen til KKD, er idrettsstyrets behandling av saken.Vi mener idrettsstyrets vedtak i saken representerer et betydelig demokratisk underskudd, noe som gir et dårlig grunnlag for vedtaket.  Henvendelsen representerer ikke en mistillit til idrettsstyret, bare en betydelig uenighet i denne konkrete saken.

 

Vi anser at uansett begrunnelse, så er midlene hentet fram med bakgrunn i bortfall av automatinntekter. For idrettens del gikk 70% av inntektene direkte til klubbene, mens 30% gikk til ulike andre organisasjonsledd.

 

På denne bakgrunn finner vi idrettsstyrets vedtak om at 70% skal forvaltes av sentrale organisasjonsledd og bare 30% gis tilbake til idrettslagene, som et vedtak som gir uheldige tilbakemeldinger til idrettslagene som står for nær all aktivitet i norsk idrett. De sentrale ledd får allerede med dagens tildeling 300 millioner til fordeling – primært som støtteapparat for idrettslagene. Det bør være nok for å gi den nødvendige støtte.

 

Idrettsrådene bak denne henvendelsen ønsker derfor å oppfordre KKD til å fordele ekstramidlene ut fra den samme fordelingen som for automatinntektene med 70% til lagene og 30% til sentrale ledd. Vi viser for øvrig til vedlagte brev til KKD i 2003 om samme sak, underskrevet av 64 idrettsråd.

 

KKD viste idrettsrådene stor tillit ved etableringen av ”Lokale aktivitetsmidler”. Det er gledelig å registrere at den løpende evaluering av ordningen og idrettsrådenes rolle i denne, har vært en suksess. Etter vår mening bør disse ekstramidlene som tilføres idrettslagene, inngå i den generelle ordningen for ”Lokale aktivitetsmidler” og videreføre denne.

 

De 37 idrettsrådene som stiller seg bak denne henvendelsen representerer nær 2400 idrettslag (bedriftsidretten ikke medregnet) i kommuner med vel 1,5 millioner innbyggere. På grunn av manglende kapasitet er det bare gjort henvendelse til et mindre antall idrettsråd. Ingen idrettsråd har gitt negativ tilbakemelding i forhold til dette brevet.

 

Vedlegg: Oversikt over de 37 idrettsrådene.

Vedlegg: Uttalelse fra 64 idrettsråd 2003

 

Kopi: Norges Idrettsforbund

 

 

 

Følgende idrettsråd har sluttet seg til denne henvendelsen:

 

 


 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442